Ga verder naar de inhoud
15/06/15

Reactie van de Orde van Vlaamse Balies op persartikelen over advocaat-bewindvoerders

Amper 1% van de tuchtdossiers die bij de Orde van Vlaamse Balies (OVB) behandeld worden gaat over nalatigheid bij bewindvoering. Hiermee reageert de OVB op de persartikelen in Dag Allemaal, Het Laatste Nieuws en vanavond ook in VTM Nieuws.

Het Laatste Nieuws en Dag Allemaal hebben het over eigen onderzoek waarin zij het hebben over het stijgend aantal klachten over bewindvoerders. Volgens beide media gaat het vooral over klachten rond bewindvoerders die honderden mensen onder hun hoede hebben en daardoor geen menselijk contact met de cliënten kunnen hebben.

Woordvoerder Sofie Demeyer
Woordvoerder Sofie Demeyer - De Klikfabrik

Als OVB communiceren wij nooit inhoudelijk over individuele dossiers. De OVB is er alvast niet voor te vinden om advocaten te beperken in het aantal bewindvoeringsdossiers dat zij mogen behandelen. Integendeel. “Hoe meer dossiers een bewindvoerder behandelt, hoe ervarener hij of zij in de materie wordt, “zegt Sofie Demeyer, woordvoerder van de OVB. “Vergelijk het met de medische wereld. Een vrouw met borstkanker heeft wellicht ook meer vertrouwen in een arts die veel borstkankers behandelt en opereert. Als een advocaat 100 of 150 dossiers van bewindvoering heeft dan is dat wel behapbaar. Als een advocaat zich goed laat omringen door administratief personeel voor het papierwerk en investeert in een performant IT-systeem dan kan hij of zij echt wel de nodige tijd uittrekken voor persoonlijk contact met de kwetsbare persoon of zijn vertrouwenspersoon.”

De overgrote meerderheid van de advocaat-bewindvoerders levert zeer goed werk. Als er bewindvoerders zijn die niet deugen dan moet daartegen worden opgetreden.

Hoeveel klachten?

Uit het recentste jaarverslag van het College van Toezicht blijkt dat er bij de lokale balies tussen september 2019 en augustus 2020 in totaal 552 tuchtinbreuken geteld werden. Amper 6 daarvan gingen over inbreuken door advocaat-bewindvoerders. Dat is amper 1 procent van de tuchtdossiers.

In de persartikelen reageert minister van Justitie Vincent Van Quickenborne met een reeks hervormingen die hij wil doorvoeren. De Orde van Vlaamse Balies is niet tegen extra controles op bewindvoerders en een meldpunt voor klachten. De OVB staat achter elk instrument dat het belang van een kwetsbaar persoon ten goede komt.

De OVB kan zich ook vinden in een verplichte opleiding voor bewindvoerders. De Orde van Vlaamse Balies wil er zelfs een voortrekkersrol in spelen en heeft een opleiding uitgewerkt die nu bijna op punt staat. Het kan een voorwaarde tot erkenning zijn. Advocaten moeten zich sowieso permanent bijscholen, veel advocaat-bewindvoerders volgen nu al opleidingen die door de Orde georganiseerd of door de Orde als kwaliteitsvol worden beoordeeld. Hoe beter iemand is opgeleid hoe professioneler de bewindvoerder te werk zal gaan.

Zowel de OVB als de Franstalige en Duitstalige koepelorganisatie Avocats.be hebben aan de minister van Justitie hun bemerkingen al overgemaakt rond een ontwerp van Koninklijk Besluit met duidelijke tarieven voor erelonen en kosten bij bewindvoerders. Op dit ogenblik gelden er vaak verschillende regels. Een heldere transparante regelgeving komt de kwaliteit van de dienstverlening te goede.

Laatste persberichten

23/11/22

Professionele bewindvoerders zijn onmisbaar in het bijstaan van kwetsbare mensen

In De Ochtend op Radio 1 stelde Helena Verwimp, de woordvoerder van Notaris.be, dat mensen bij het opstellen van een zorgvolmacht eerder hun vertrouwen stellen in een familielid of iemand uit de vriendenkring, en niet in een professionele bewindvoerder. Het zijn heel vaak advocaten die worden aangesteld als professioneel bewindvoerder. Zij vormen net een meerwaarde in het bijstaan van mensen met een beperking of kwetsbare mensen.

Meer lezen
3/10/22

Justitie zegt neen tegen vooruitgang

De Kamer keurde op 5 mei 2019 een wet goed die België eindelijk een databank van vonnissen en arresten zou geven. Ons land heeft lang op die databank moeten wachten – en wacht er in feite nog altijd op. Toch is zo’n instrument onmisbaar voor de ontwikkeling van het recht. Het laat ook een efficiëntere rechtsbedeling toe, zeker wanneer artificiële intelligentie kan worden toegepast op de gepseudonimiseerde beslissingen in de databank.

Meer lezen
Advocaten
16/09/22

Het Brusselse hof van assisen denkt volgens Advocaat.be 'outside the box' en speelt juridisch op veilig.

De discussie over de glazen boxen heeft de gemoederen de afgelopen periode flink beroerd. De klacht van de advocaten van de beschuldigden…
Meer lezen