Ga verder naar de inhoud
15/06/15

Reactie van de Orde van Vlaamse Balies op persartikelen over advocaat-bewindvoerders

Amper 1% van de tuchtdossiers die bij de Orde van Vlaamse Balies (OVB) behandeld worden gaat over nalatigheid bij bewindvoering. Hiermee reageert de OVB op de persartikelen in Dag Allemaal, Het Laatste Nieuws en vanavond ook in VTM Nieuws.

Het Laatste Nieuws en Dag Allemaal hebben het over eigen onderzoek waarin zij het hebben over het stijgend aantal klachten over bewindvoerders. Volgens beide media gaat het vooral over klachten rond bewindvoerders die honderden mensen onder hun hoede hebben en daardoor geen menselijk contact met de cliënten kunnen hebben.

Woordvoerder Sofie Demeyer
Woordvoerder Sofie Demeyer - De Klikfabrik

Als OVB communiceren wij nooit inhoudelijk over individuele dossiers. De OVB is er alvast niet voor te vinden om advocaten te beperken in het aantal bewindvoeringsdossiers dat zij mogen behandelen. Integendeel. “Hoe meer dossiers een bewindvoerder behandelt, hoe ervarener hij of zij in de materie wordt, “zegt Sofie Demeyer, woordvoerder van de OVB. “Vergelijk het met de medische wereld. Een vrouw met borstkanker heeft wellicht ook meer vertrouwen in een arts die veel borstkankers behandelt en opereert. Als een advocaat 100 of 150 dossiers van bewindvoering heeft dan is dat wel behapbaar. Als een advocaat zich goed laat omringen door administratief personeel voor het papierwerk en investeert in een performant IT-systeem dan kan hij of zij echt wel de nodige tijd uittrekken voor persoonlijk contact met de kwetsbare persoon of zijn vertrouwenspersoon.”

De overgrote meerderheid van de advocaat-bewindvoerders levert zeer goed werk. Als er bewindvoerders zijn die niet deugen dan moet daartegen worden opgetreden.

Hoeveel klachten?

Uit het recentste jaarverslag van het College van Toezicht blijkt dat er bij de lokale balies tussen september 2019 en augustus 2020 in totaal 552 tuchtinbreuken geteld werden. Amper 6 daarvan gingen over inbreuken door advocaat-bewindvoerders. Dat is amper 1 procent van de tuchtdossiers.

In de persartikelen reageert minister van Justitie Vincent Van Quickenborne met een reeks hervormingen die hij wil doorvoeren. De Orde van Vlaamse Balies is niet tegen extra controles op bewindvoerders en een meldpunt voor klachten. De OVB staat achter elk instrument dat het belang van een kwetsbaar persoon ten goede komt.

De OVB kan zich ook vinden in een verplichte opleiding voor bewindvoerders. De Orde van Vlaamse Balies wil er zelfs een voortrekkersrol in spelen en heeft een opleiding uitgewerkt die nu bijna op punt staat. Het kan een voorwaarde tot erkenning zijn. Advocaten moeten zich sowieso permanent bijscholen, veel advocaat-bewindvoerders volgen nu al opleidingen die door de Orde georganiseerd of door de Orde als kwaliteitsvol worden beoordeeld. Hoe beter iemand is opgeleid hoe professioneler de bewindvoerder te werk zal gaan.

Zowel de OVB als de Franstalige en Duitstalige koepelorganisatie Avocats.be hebben aan de minister van Justitie hun bemerkingen al overgemaakt rond een ontwerp van Koninklijk Besluit met duidelijke tarieven voor erelonen en kosten bij bewindvoerders. Op dit ogenblik gelden er vaak verschillende regels. Een heldere transparante regelgeving komt de kwaliteit van de dienstverlening te goede.

Laatste persberichten

Overleg
4/08/23

Advocaat.be reageert bezorgd over voorgestelde wetsontwerp rond bewindvoering

Advocaat.be uit haar bezorgdheid over het voorgestelde wetsontwerp rond bewindvoering, zoals voorgesteld door minister van Justitie Vincent Van Quickenborne. Dit wetsontwerp wil een kleine groep van nalatige, buitensporige en frauduleuze bewindvoerders aanpakken. En hoewel advocaat.be de intentie achter het wetsontwerp begrijpt om misbruiken en wantoestanden aan te pakken, zijn er enkele bezwaren.

Meer lezen
7/07/23

Overzicht van de tuchtprocedures tegen advocaten in Vlaanderen

Het College van Toezicht van de Vlaamse advocatuur heeft zijn derde verslag gepubliceerd. Dat geeft een overzicht van de tuchtprocedures tegen advocaten in Vlaanderen (inclusief Brussel-Nederlands) in het gerechtelijk jaar dat loopt van 1 september 2021 tot 31 augustus 2022.

Meer lezen
Stop
3/07/23

Advocaat.be steunt de boodschap van de familie Van Espen

Advocaat.be looft het genuanceerde en positieve karakter van de brief van de familie Van Espen eind april aan de Kamercommissie Justitie. Advocaat.be zal op 4 juli in de hoorzitting van de Kamercommissie uiteenzetten dat we de boodschap van de familie Van Espen onder meer ondersteunen via onze inspanningen bij de oprichting en uitrol van de zorgcentra na seksueel geweld.

Meer lezen