Ga verder naar de inhoud
06/07/6

Wetgever geflitst!

De Orde van Vlaamse Balies (kortweg OVB) flitst de wetgever voor de veralgemening van de bijzondere bewijswaarde bij onbemande toestellen.

Rijdt u te snel of rijdt u door een rood licht en wordt u daarbij geflitst door een onbemand, automatisch werkend toestel zoals een flitspaal, dan heeft die vaststelling bijzondere bewijswaarde. Dat wil zeggen dat het automatisch bewezen is dat u te snel reed of door het rood licht reed tenzij u het tegendeel bewijst.

In de wet staan er een 10-tal overtredingen opgesomd waarvoor een vaststelling door een onbemande camera zo’n bijzondere bewijswaarde heeft. Ze staan vermeld in het Koninklijk Besluit van 18 december 2002. Het zijn allemaal overtredingen die gemakkelijk van buitenaf kunnen worden vastgesteld, door de beweging of de richting van de auto (bijv een snelheidsovertreding, een inhaalverbod negeren, over een doorlopende witte lijn rijden enz).

Bij verkeersovertredingen die niet in dat KB staan opgesomd is het de rechter die oordeelt over de bewijswaarde van de foto die genomen werd door een onbemand toestel.

Het parlement behandelt momenteel een wetsvoorstel van CD&V-parlementslid Jef Van den Bergh. Hij wil die bijzondere bewijswaarde uitbreiden naar alle verkeersovertredingen die door een onbemand toestel worden vastgesteld, dus ook voor verkeersovertredingen die zich in de auto afspelen zoals het gebruik van een gsm tijdens het rijden.

En laat dit nu net de overtredingen zijn die minder makkelijk met absolute zekerheid kunnen worden vastgesteld. Stel dat een zogenaamde ANPR-camera vaststelt dat u als bestuurder al rijdend iets tegen uw oor gedrukt houdt. Als het wetsvoorstel wet wordt zou daarmee automatisch bewezen zijn dat u niet handenvrij aan het telefoneren bent. De camera heeft altijd gelijk en dan is het aan u, de overtreder, om te bewijzen dat de beelden verkeerd geïnterpreteerd werden.

Bestuurder Erik Schellingen
Bestuurder Erik Schellingen - De Klikfabrik

De OVB vindt die grootschalige en automatische omkering van de bewijslast voor alle verkeersovertredingen een brug te ver en een risico voor de rechten van verdediging. “Hoewel de bewijswaarde alleen slaat op de materiële vaststellingen is die strikt gezien niet strijdig met het vermoeden van onschuld,” zegt OVB-bestuurder Erik Schellingen. “Maar toch vinden wij dat er nog altijd een groot verschil is tussen vaststellingen die ter plekke worden gedaan door bemande toestellen (een toestel dat bijvoorbeeld bediend wordt door politiemensen) en een verbalisant die de beelden van op afstand doorkrijgt en die nadien moet interpreteren.”

Woordvoerder Sofie Demeyer
Woordvoerder Sofie Demeyer - De Klikfabrik

OVB-woordvoerder Sofie Demeyer verwijst naar een heilig principe in de rechtbank: bij twijfel wordt u vrijgesproken. “Maar met dit wetsvoorstel wordt u bij twijfel niet vrijgesproken, in tegendeel zelfs: bij twijfel hangt u!

De Orde van Vlaamse Balies heeft dit standpunt vorige week overgemaakt aan de Kamercommissie Mobiliteit en hoopt dat de parlementsleden rekening houden met haar kritische bemerkingen hieromtrent.

Laatste persberichten

Rechtbank Brussel
27/03/23

Mag de advocaat zijn cliënt nog naar behoren verdedigen?

We vinden het zorgwekkend dat het Hof van Cassatie de weg inslaat van een zeer drastische beperking op de pleittijd van de advocaat. Concreet oordeelde het Hof dat de Kamer van Inbeschuldigingstelling de advocaat van de gedetineerde al na 10 minuten mocht sommeren om zijn pleidooi af te ronden.

Meer lezen
Politie
15/03/23

Burgemeesters gaan op zoek naar potentiële misdadigers

Er is een nieuwe wet in de maak waarmee gemeentebesturen een handelszaak kunnen sluiten of een uitbatingsvergunning weigeren als er aanwijzingen zijn dat de zaak gebruikt wordt om bijvoorbeeld drugsgeld wit te wassen. Op 15 maart 2023 buigen de federale parlementsleden zich over de tekst van het wetsontwerp. In verschillende kranten hebben burgemeesters al hun ongenoegen geuit over de nieuwe wetgeving. Ook wij hebben bedenkingen bij de wettekst.

Meer lezen
Fotowedstrijd mr. Anke Reussens
30/01/23

Deze advocaten winnen onze fotowedstrijd

Het talent is bekroond! Uit een 90-tal inzendingen koos een vakjury 13 mooie foto’s waar zowel zij als onze advocaten een favoriet kozen in een fotowedstrijd voor advocaten.

Meer lezen