Ga verder naar de inhoud
06/07/6

Wetgever geflitst!

De Orde van Vlaamse Balies (kortweg OVB) flitst de wetgever voor de veralgemening van de bijzondere bewijswaarde bij onbemande toestellen.

Rijdt u te snel of rijdt u door een rood licht en wordt u daarbij geflitst door een onbemand, automatisch werkend toestel zoals een flitspaal, dan heeft die vaststelling bijzondere bewijswaarde. Dat wil zeggen dat het automatisch bewezen is dat u te snel reed of door het rood licht reed tenzij u het tegendeel bewijst.

In de wet staan er een 10-tal overtredingen opgesomd waarvoor een vaststelling door een onbemande camera zo’n bijzondere bewijswaarde heeft. Ze staan vermeld in het Koninklijk Besluit van 18 december 2002. Het zijn allemaal overtredingen die gemakkelijk van buitenaf kunnen worden vastgesteld, door de beweging of de richting van de auto (bijv een snelheidsovertreding, een inhaalverbod negeren, over een doorlopende witte lijn rijden enz).

Bij verkeersovertredingen die niet in dat KB staan opgesomd is het de rechter die oordeelt over de bewijswaarde van de foto die genomen werd door een onbemand toestel.

Het parlement behandelt momenteel een wetsvoorstel van CD&V-parlementslid Jef Van den Bergh. Hij wil die bijzondere bewijswaarde uitbreiden naar alle verkeersovertredingen die door een onbemand toestel worden vastgesteld, dus ook voor verkeersovertredingen die zich in de auto afspelen zoals het gebruik van een gsm tijdens het rijden.

En laat dit nu net de overtredingen zijn die minder makkelijk met absolute zekerheid kunnen worden vastgesteld. Stel dat een zogenaamde ANPR-camera vaststelt dat u als bestuurder al rijdend iets tegen uw oor gedrukt houdt. Als het wetsvoorstel wet wordt zou daarmee automatisch bewezen zijn dat u niet handenvrij aan het telefoneren bent. De camera heeft altijd gelijk en dan is het aan u, de overtreder, om te bewijzen dat de beelden verkeerd geïnterpreteerd werden.

Bestuurder Erik Schellingen
Bestuurder Erik Schellingen - De Klikfabrik

De OVB vindt die grootschalige en automatische omkering van de bewijslast voor alle verkeersovertredingen een brug te ver en een risico voor de rechten van verdediging. “Hoewel de bewijswaarde alleen slaat op de materiële vaststellingen is die strikt gezien niet strijdig met het vermoeden van onschuld,” zegt OVB-bestuurder Erik Schellingen. “Maar toch vinden wij dat er nog altijd een groot verschil is tussen vaststellingen die ter plekke worden gedaan door bemande toestellen (een toestel dat bijvoorbeeld bediend wordt door politiemensen) en een verbalisant die de beelden van op afstand doorkrijgt en die nadien moet interpreteren.”

Woordvoerder Sofie Demeyer
Woordvoerder Sofie Demeyer - De Klikfabrik

OVB-woordvoerder Sofie Demeyer verwijst naar een heilig principe in de rechtbank: bij twijfel wordt u vrijgesproken. “Maar met dit wetsvoorstel wordt u bij twijfel niet vrijgesproken, in tegendeel zelfs: bij twijfel hangt u!

De Orde van Vlaamse Balies heeft dit standpunt vorige week overgemaakt aan de Kamercommissie Mobiliteit en hoopt dat de parlementsleden rekening houden met haar kritische bemerkingen hieromtrent.

Laatste persberichten

Persconferentie
31/05/24

Meerderheid verkiezingsprogramma’s bedreigt de rechtstaat

Het merendeel van de verkiezingsprogramma’s bevatten punten die een rechtstreekse bedreiging vormen voor de rechtstaat, geen enkele partij biedt 100% garantie op de principes ervan. De rechtstaat blijkt geen rustig bezit maar een werkwoord. "Zorg voor de rechtstaat en de rechtstaat zorgt voor jou," verklaart Peter Callens, voorzitter van Advocaat.be. "De rechtstaat beschermt ons tegen willekeur, machtsmisbruik en corruptie dankzij instellingen en regels."

Meer lezen
Rechtbank Brussel
6/03/24

Justitie zal sterker blijken dan de examenfraude

We blijven erin ­geloven dat rechters hun taak ­gewetensvol uitoefenen, zegt Peter Callens namens alle advocaten.

Meer lezen
29/01/24

Florian Pollefeyt wint prestigieuze scriptieprijs

Florian Pollefeyt, afgestudeerd aan de KU Leuven met eersteklas onderscheiding voor zowel zijn bachelor- als masterdiploma, heeft de scriptieprijs 2023 van Advocaat.be in de wacht gesleept. Zijn uitzonderlijke prestaties en toewijding aan juridisch onderzoek zijn beloond met een bedrag van 2.500 euro.

Meer lezen