Ga verder naar de inhoud
08/12/8

Wij zijn verheugd over een uitspraak van het Europees Hof van Justitie over het beroepsgeheim van advocaten

Het Europees Hof van Justitie benadrukt dat het feit dat iemand een beroep doet op een advocaat aan wie hij advies vraagt, al valt onder het beroepsgeheim van de advocaat. Natuurlijk valt dan ook de inhoud van dat advies onder datzelfde beroepsgeheim. Als de advocaat aan buitenstaanders moet melden dat iemand hem geraadpleegd heeft, schendt hij dus zijn beroepsgeheim, zegt Sofie Demeyer, woordvoerder van Advocaat.be

Waarover gaat het precies?

Een Europese richtlijn uit 2018 bepaalt dat alle tussenpersonen die betrokken zijn bij zogenaamd agressieve, maar op zich wettige grensoverschrijdende fiscale constructies , die constructies moeten melden aan de fiscus. Die informatie laat de fiscus toe om “achterpoortjes” in de fiscale regelgeving te sluiten. Advocaten kunnen ook tussenpersoon zijn, maar hebben een streng beroepsgeheim. Daarom moeten advocaten die constructies niet melden aan de fiscus. De andere tussenpersonen moeten het doen, of de belastingplichtige zelf.

mikkelwilliam

Wanneer een tussenpersoon door het beroepsgeheim geen melding mag doen, dan moet die tussenpersoon dat meedelen aan de andere tussenpersonen, zodat zij het nodige kunnen doen. De advocatuur heeft een probleem met die mededelingsplicht, want het feit zelf dat een advocaat advies verleend heeft, is op zich al gedekt door het beroepsgeheim.

De Vlaamse regering zette die Europese richtlijn in 2020 om in een Vlaams decreet. Het Vlaamse decreet verplichtte advocaten tot die mededelingsplicht aan de andere betrokken tussenpersonen.

In 2020 vocht Advocaat.be (ook bekend als de Orde van Vlaamse balies) die regeling aan bij het Grondwettelijk Hof. Het Hof vroeg het Europees Hof van Justitie in Luxemburg of die regeling in overeenstemming is met het Europees recht.

Het Europees Hof oordeelde in een arrest vandaag dat het beroepsgeheim van de advocaat ook betrekking heeft op juridisch advies. Niet alleen op de inhoud daarvan, maar ook op het bestaan ervan. Een advocaat moet in het kader van zijn juridisch advies aan cliënten de andere tussenpersonen niet laten weten dat hij of zij geraadpleegd werd, want ook die informatie valt onder het beroepsgeheim.

De zaak gaat terug nu het Grondwettelijk Hof voor verdere behandeling. In eerdere uitspraken gaf het Grondwettelijk Hof al aan dat het geven van juridisch advies gedekt is door het beroepsgeheim.

“Het beroepsgeheim beschermt het bestaan én de inhoud van het advies van advocaten. Zij mogen hun betrokkenheid bij grensoverschrijdende constructies dus niet meedelen aan andere tussenpersonen.”
Jan Meerts, bestuurder Advocaat.be

Laatste persberichten

Rechtbank Brussel
6/03/24

Justitie zal sterker blijken dan de examenfraude

We blijven erin ­geloven dat rechters hun taak ­gewetensvol uitoefenen, zegt Peter Callens namens alle advocaten.

Meer lezen
29/01/24

Florian Pollefeyt wint prestigieuze scriptieprijs

Florian Pollefeyt, afgestudeerd aan de KU Leuven met eersteklas onderscheiding voor zowel zijn bachelor- als masterdiploma, heeft de scriptieprijs 2023 van Advocaat.be in de wacht gesleept. Zijn uitzonderlijke prestaties en toewijding aan juridisch onderzoek zijn beloond met een bedrag van 2.500 euro.

Meer lezen
29/01/24

Antwerpse advocaat wint de juryprijs in de fotowedstrijd van Advocaat.be

In een indrukwekkende overwinning heeft advocaat An Scheers, verbonden aan de balie Antwerpen, de felbegeerde juryprijs gewonnen in de fotowedstrijd van Advocaat.be. De fotoreeks getiteld "Door de lens van een jeugdadvocaat" overtuigde de jury met haar unieke perspectief en diepgaande verhaal, waarmee mr. Scheers de prijs in de wacht sleepte.

Meer lezen