Ga verder naar de inhoud

Hoe word ik advocaat?

Wat moet ik studeren om advocaat te kunnen worden en hoe word ik dan advocaat als ik mijn diploma op zak heb?

Wat moet ik studeren om advocaat te kunnen worden?

Als je in België advocaat wil worden moet je eerst een opleiding rechten volgen aan de universiteit. Je hebt een Belgisch diploma master in de rechten nodig.

Een master in de rechten moet begrepen worden als een Belgische master in de rechten. Behaalde je een Belgische bachelor in de rechten en een buitenlandse master, dan heb je geen toegang tot de balie. In dat geval moet je de gelijkwaardigheid met een Belgische master in de rechten aanvragen bij een Belgische universiteit.

Ik heb mijn diploma rechten op zak in België, hoe word ik nu advocaat?

Om als advocaat te worden opgenomen op het tableau van de Orde, moet je:

 1. een stage van drie jaar doorlopen,
 2. een beroepsopleiding volgen,
 3. slagen voor de examens van de beroepsopleiding,
 4. bewijzen dat je deelgenomen hebt aan de juridische tweedelijnsbijstand (pro Deo),
 5. een gunstige evaluatie van je stage ontvangen.

Hoe ga je tewerk?

 • Zoek een kantoor waar je stage wil lopen. Pols bij verschillende kantoren en contacteer zeker een aantal jonge advocaten of ze hun ervaringen met jou willen delen.
 • Vraag na of het kantoor waar je wil aankloppen advocaten heeft die erkend zijn als stagemeester. Je kan er ook naar vragen bij de balie waarbij je je wil aansluiten.
 • Maak voorafgaandelijk goede afspraken over de werkinhoud en -voorwaarden van de stage, en laat die opnemen in een schriftelijke stageovereenkomst, die is namelijk verplicht, de balie kan je aan een modeltekst helpen.
 • Doe een aanvraag om de eed te mogen afleggen (te vinden op de website van jouw balie of op het baliesecretariaat). Informeer bij je lokale balie naar de formaliteiten die aan die eedaflegging verbonden zijn want die verschillen van balie tot balie. Daarna moet je de eed afleggen op het hof van beroep. Op de website van je lokale balie vind je wanneer die eedaflegging plaatsvindt.
 • Schrijf je in op de lijst van stagiairs bij de balie waar je stage zal lopen. Kijk op de website van jouw toekomstige balie om te weten welke zaken je nodig hebt om je te kunnen inschrijven op die lijst van stagiairs. Voor je inschrijving zal je zeker volgende zaken nodig hebben:
  • een kantooradres (adres van het stagekantoor)
  • een eID en kaartlezer
  • een origineel diploma (geen kopie of ingescand document)
  • een ondertekende stageovereenkomst met een erkende stagemeester

Zodra je bent opgenomen op de lijst van de stagiairs, mag je de titel van advocaat gebruiken, de toga dragen en taken als advocaat vervullen.

Mijn inschrijving op de lijst van stagiairs wordt geweigerd, kan ik me daartegen verzetten?

De raad van de orde beslist over je inschrijving op de lijst. Een weigering om je in te schrijven moet de raad steeds motiveren. Ben je het oneens met die beslissing, dan kan je hoger beroep aantekenen bij de tuchtraad van beroep.

Dat hoger beroep moet je aan de voorzitter van de tuchtraad van beroep ter kennis brengen bij een ter post aangetekende brief binnen een termijn vijftien dagen te rekenen vanaf de kennisgeving van de beslissing.

Deze procedure vind je terug in artikel 432bis van het Gerechtelijk Wetboek.

Ok, ik ben nu stagiair, wat nu?

 • Je betaalt een baliebijdrage. Informeer bij je lokale balie hoeveel die bedraagt want dat verschilt van balie tot balie.
 • Hou er rekening mee dat je ook de lessen van de beroepsopleiding zal moeten betalen. Die kosten momenteel €1.250. Is je kantoor in het Vlaamse Gewest gevestigd, dan kan je een tegemoetkoming van 30% aanvragen via de zgn. KMO-portefeuille. Deze kosten kan je fiscaal in rekening brengen.
 • Op het einde van je eerste stagejaar moet je een Beroepsuitoefeningbekwaamheidsattest (BUBA) behalen. De agenda en locatie van de lessen die je moet volgen verneem je nadat je opgenomen bent op de lijst van de stagiairs. Een deel van het inschrijvingsgeld wordt gesubsidieerd via de KMO Portefeuille. Registreer je dus ook zeker op de KMO-portefeuille zodra je je KBO-nummer hebt. (zie de info hieronder)

Als je niet geslaagd bent voor de beroepsopleiding, kan hoger beroep indienen bij de beroepscommissie volgens de procedure bepaald in artikel 51 van de Vlaamse Codex deontologie voor advocaten. Je beschikt over een termijn van één maand na de kennisgeving van je resultaten om hoger beroep in te stellen per aangetekend schrijven gericht aan de Orde van Vlaamse balies. De beroepsprocedure wordt binnen een maand afgehandeld.

Wat moet ik praktisch nog in orde brengen voor ik aan de slag kan als advocaat?

 • Een advocaat is een zelfstandige, je moet je dus inschrijven in de Kruispunt van Ondernemingen (KBO). Dat doe je via een ondernemingsloket. De lijst van erkende ondernemingsloketten vind je online. Reken op ongeveer €100, je krijgt dan een ondernemingsnummer.
 • Je moet een btw-nummer aanvragen, regel dat bij je inschrijving in de KBO. Dat zal hetzelfde zijn als je ondernemingsnummer. Afhankelijk van je ondernemingsloket kan dat tot €70 kosten. Verder moet je ook jouw btw-inkomsten & -uitgaven bijhouden en periodiek aangeven.
 • Je moet je inschrijven bij een sociale verzekeringskas voor zelfstandigen. Bij de start betaal je een voorlopige sociale bijdrage van ongeveer €800 per kwartaal. Na drie jaar volgt er een herziening van het bedrag op basis van jouw reële inkomen.
 • Sluit je aan bij een ziekenfonds. Heb je al een ziekenfonds? Geef dan de wijziging van je statuut door. Heb je nog geen ziekenfonds? De sociale verzekeringskas kan je er zeker een aanbevelen.

Een verzekering beroepsaansprakelijkheid en een verzekering gewaarborgd inkomen bij ziekte of zwangerschap moet je niet afsluiten, die zit vervat in de baliebijdrage die je betaalt. Ga wel na of je eventueel een hogere dekking wil. Die kan je aanvragen bij Precura, de onderlinge verzekeringsmaatschappij die beheerd wordt door de OVB of bij een andere verzekeringsmaatschappij.

Bijkomende info vind je hier, op een checklist met tips voor mensen met een diploma rechten die advocaat willen worden.

Wettelijk kader

Het wettelijk kader over de toegang tot het beroep van advocaat aan een Vlaamse balie, de stage en de beroepsopleiding ligt vervat in de volgende bepalingen:

Heb je je rechtendiploma al in een ander land gehaald?

Advocaat
Praktisch

Ik behaalde mijn rechtendiploma in een andere lidstaat van de Europese Unie

Ben je een Belg of ben je onderdaan van een andere EU-lidstaat en behaalde je jouw diploma rechten in een andere samenstelling van de Europese Unie? Dan kunt u een bekwaamheidsproef ondergaan en zo toegelaten worden tot het beroep van advocaat. Daar zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden.

Meer lezen
Advocaat
Praktisch

Ik behaalde mijn rechtendiploma buiten de Europese Unie

Als je je rechtendiploma buiten de Europese Unie behaalde dan word je niet zomaar toegelaten tot de Belgische advocatuur omdat buitenlandse studieprogramma's vaak heel erg afwijken van de Belgische rechtenopleiding.

Meer lezen

Bijgewerkt op 1 juli 2024