Ga verder naar de inhoud

Ik behaalde mijn rechtendiploma in een andere lidstaat van de Europese Unie

Ben je een Belg of ben je onderdaan van een andere EU-lidstaat en behaalde je jouw diploma rechten in een andere lidstaat van de Europese Unie? Dan kunt u een bekwaamheidsproef ondergaan en zo toegelaten worden tot het beroep van advocaat. Daar zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden.

Ik deed nog geen stage in een andere lidstaat van de Europese Unie

Dan moet je

  • bij de Orde van Vlaamse Balies (OVB) een aanvraag indienen om te kunnen deelnemen aan de bekwaamheidsproef
  • en slagen voor de bekwaamheidsproef.

Dan sta je op hetzelfde niveau als iemand die in België is afgestudeerd en kan je aan je stage beginnen.

Ik deed al stage in een andere lidstaat van de Europese Unie maar ik ben nog niet actief als advocaat

Dan moet je

  • bij de Orde van Vlaamse Balies (OVB) een aanvraag indienen om te kunnen deelnemen aan de bekwaamheidsproef
  • en slagen voor de bekwaamheidsproef.

Dan kunt u zich inschrijven als advocaat en u inschrijven als tableau-advocaat.

Ik ben al advocaat in een andere EU-lidstaat

Dan kunt u in België uw beroep van advocaat uitoefenen onder de titel van uw land van herkomst, waarbij de Belgische beroepstitel wordt verkregen. Beide opties kennen enkele voorwaarden.

  1. Als u uw beroep van advocaat onder de beroepstitel van uw land van herkomst wilt uitoefenen, moet u zich inschrijven op de EU-lijst. Je moet ook aan de raad van de orde het bewijs leveren van je inschrijving bij de bevoegde autoriteit van de samenstelling van herkomst. Je moet er nog altijd ingeschreven zijn en het bewijs mag niet ouder zijn dan drie maanden. Dan kan je in België hetzelfde werk doen als een advocaat die zich in België gevestigd heeft. Maar: opgelet, je draagt ​​de Belgische beroepstitel van advocaat niet. Een cliëntvertegenwoordigers of verdediging kan je dan alleen doen als je samenwerkt met een advocaat die welingeschreven is op het tableau en als die advocaat jou voor de zitting voorstelt aan de voorzitter van de rechtbank waarvoor je verschijnt.
  2. Als je de Belgische beroepstitel zal krijgen , dan moet je slagen voor de bekwaamheidsproef. Werk je al drie jaar in het Belgisch recht onder beroepstitel van jouw land van herkomst, dan kan je een inschrijvingsvragen op het tableau en moet je de bekwaamheidsproef niet meer afleggen. Je moet dat wel kunnen bewijzen aan de raad van de Orde en hen alle noodzakelijke inlichtingen en stukken over het aantal en de aard van de behandelde dossiers die worden afgeleverd.