Ga verder naar de inhoud
Werk

Ik had een arbeidsongeval, wat nu?

Er is sprake van een arbeidsongeval als je als werknemer een letsel oploopt door een ongeval tijdens en door de uitvoering van je arbeidsovereenkomst. Het gaat niet alleen om ongevallen terwijl je aan het werk bent, maar ook om ongevallen op de weg van en naar het werk of als je thuis werkt.

Om te kunnen spreken van een arbeidsongeval, moeten je bewijzen dat je ongeval aan drie voorwaarden voldoet:

  • Het is een plotse gebeurtenis of ongeval, en dus geen ziekte.
  • Het is een mentaal of lichamelijk letsel, of schade aan prothesen of orthopedische toestellen.
  • Het is gebeurt tijdens en door de uitvoering van je arbeidsovereenkomst. Er moet dus een oorzakelijk verband bestaan tussen je ongeval en je werk.

Je meldt het arbeidsongeval zo snel mogelijk aan je werkgever, ook wanneer je nog geen hinder ondervindt. Zo vermijd je achteraf eventuele discussies.

Vervolgens moet je werkgever binnen een termijn van acht dagen na het ongeval, het ongeval melden aan zijn arbeidsongevallenverzekeraar, samen met een attest van eerste vaststelling waarin jouw letsels worden beschreven. Als je werkgever zou weigeren het ongeval te melden, dan neem je zelf best contact op met Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico's, en kan je zelf het ongeval melden bij de arbeidsongevallenverzekeraar van je werkgever.

De arbeidsongevallenverzekeraar beslist vervolgens of het wel degelijk over een arbeidsongeval gaat. Zolang de arbeidsongevallenverzekeraar geen beslissing heeft genomen, betaalt je werkgever je gedurende de eerste dertig dagen een gewaarborgd loon uit. Nadien neemt je eigen ziekenfonds de kosten van het ongeval ten laste, die deze zal terugvorderen bij de verzekeraar. Als de verzekeraar vervolgens het arbeidsongeval erkent, dan betaalt die de kosten en de eventuele vergoeding voor je arbeidsongeschiktheid.

Zegt de verzekeraar echter dat het geen arbeidsongeval is, dan kan je opnieuw contact opnemen met Fedris, die dan een onderzoek zal instellen naar de beslissing van de verzekeraar. Als je het niet eens is met het resultaat van dat onderzoek, kan je tot slot de arbeidsrechtbank inschakelen.

Waarom raadpleeg je best een advocaat?

Het is belangrijk om je werkgever zo snel mogelijk alle juiste gegevens mee te delen. Die moet immers je schadegeval aangeven bij de arbeidsongevallenverzekeraar. Je advocaat kan je bijstaan zodat een correcte administratieve afhandeling van je arbeidsongeval zodat het niet nodeloos vertraagd of ongegrond verklaard wordt. Je advocaat kan zelfs helpen om samen met je arts om een technisch en feitelijk correct medisch certificaat op te stellen. Zo heb je de beste kansen om in orde te zijn.

Deel dit artikel

Deel dit artikel

Zoek een advocaat

Niet zeker over uw situatie en u wil een advocaat in de buurt zoeken?