Ga verder naar de inhoud
Antwerpen

Ik ben slachtoffer van een verkeersongeval, wat kan ik doen?

Als slachtoffer in het verkeer heb je ook je rechten. Daarom is het belangrijk om goed te documenteren en argumenteren wat er juist gebeurd is.

Als je slachtoffer bent van een verkeersongeval en afhankelijk van de schade die er is door het ongeval, vraag je best de aanwezigheid van politie om alle nuttige vaststellingen schriftelijk te documenteren. Ook kan je bij de politie een verklaring afleggen met jouw uitleg over de feiten. Deze verklaring zal het eerste bewijs zijn van wat er is gebeurd.

Als slachtoffer heb je normaal recht op een schadevergoeding. Hiervoor moet je kunnen aantonen welke schade je geleden hebt, welke fout de veroorzaker heeft begaan en hoe die fout de oorzaak is van het ongeval. Bewijzen hiervoor zijn dus van groot belang, die ondersteunen namelijk je verhaal.

De aansprakelijke tegenpartij (of zijn verzekeraar) vergoedt de schade die die heeft veroorzaakt in het ongeval. Het gaat zowel om de materiële schade aan het voertuig als de lichamelijke letsels. Deze schade wordt vastgesteld aan de hand van onafhankelijke expertises. Als er jij en je tegenpartij er niet over eens zijn, dan wordt het geschil voor de politierechtbank geregeld.

Ook wanneer de dader niet bekend is, omdat deze niet gestopt is of welke andere reden dan ook, heb je recht op een schadevergoeding. Ook dan heb je recht op vergoeding van de lichamelijke en materiële schade.

Heb ik een advocaat nodig?

Zeker als je lichamelijk letsels hebt opgelopen bij een ongeval, neem best zo snel mogelijk contact op met een advocaat. Enkel als die van in het begin op de hoogte is van de omstandigheden van het ongeval en de lichamelijke schade van in het begin, kan die de situatie bepalen en zorgen voor een correct bedrag dat de schade kan vergoeden. Soms is het immers niet helemaal duidelijk wie nu precies aansprakelijk is voor het ongeval. Een advocaat helpt je om met bewijzen en getuigenissen te bepalen wie in fout is en dus de schade moet vergoeden.

Zelfs als de aansprakelijkheid niet betwist wordt, kan er discussie ontstaan over de juiste schadevergoeding. Ook in dat geval helpt een advocaat je om de schade correct te berekenen. Zo begeleidt die jou bij expertises. Bij lichamelijke schade kan jouw advocaat bijvoorbeeld een minnelijke medische expertise laten uitvoeren of een gerechtsdeskundige laten aanstellen door de rechtbank. Jouw advocaat bekijkt samen met jou welke documenten (zoals bijvoorbeeld medische verslagen) je het best meeneemt naar de experten en dokters. Op basis van al deze info berekent die de schadevergoeding en onderhandelt met de aansprakelijke partij om tot een overeenkomst te komen.

Komt het niet tot een akkoord tussen jou en de aansprakelijke partij, dan kan je een procedure voeren voor de rechtbank. Jouw advocaat adviseert je hierin en pleit dan je zaak met de nodige (juridische) kennis en expertise.

Een kleine tip: wapen je op voorhand voor ongevallen en sluit een (al dan niet aanvullende) rechtsbijstandsverzekering af. De prijs van zo’n rechtsbijstandsverzekering is erg laag, maar het betaalt de kosten van een advocaat en eventuele deskundigen alsook de procedurekosten, waardoor je je daarover ook geen zorgen moet maken.

Deel dit artikel

Deel dit artikel

Zoek een advocaat

Niet zeker over uw situatie en u wil een advocaat in de buurt zoeken?