Ga verder naar de inhoud
Grootouder & kind

Successierechten: wat kost een erfenis?

Als je erft moet je op de erfenis belasting betalen, die de ‘erfbelasting’ wordt genoemd (vroegere ‘successierechten’). De erfbelasting wordt berekend op de waarde van de erfenis en verschilt van gewest tot gewest.

Wat zijn successierechten?

Successierechten, ook wel erfbelasting genoemd, zijn belastingen die je moet betalen wanneer je erfenis krijgt na het overlijden van iemand. Stel je voor dat je een huis, geld, of andere bezittingen erft van een familielid. De overheid kan hier een belasting op heffen, en dat noemen we successierechten.

Wanneer moet ik successierechten betalen?

Successierechten moeten worden betaald wanneer iemand overlijdt en er bezittingen worden overgedragen aan de erfgenamen. Hier zijn enkele situaties waarin successierechten van toepassing kunnen zijn:

  1. Overlijden van een familielid: Wanneer een familielid overlijdt en je erft bezittingen, zoals geld, onroerend goed of andere activa, kan het zijn erfbelasting moeten worden betaald.
  2. Schenkingen voor overlijden: In sommige gevallen kunnen schenkingen die zijn gedaan vóór het overlijden van de schenker ook onderhevig zijn aan successierechten als de schenker binnen een bepaalde periode na de schenking overlijdt.
  3. Levensverzekeringen: Als de begunstigde van een levensverzekering een familielid is en de verzekerde overlijdt, kunnen er erfbelastingen van toepassing zijn op de uitkering.
  4. Erfenis van niet-familieleden: Als je erft van een persoon zonder familierelatie, zoals een vriend, kunnen successierechten ook van toepassing zijn.

Hoe worden successierechten berekend?

Of de Vlaamse, Waalse of Brusselse erfbelasting van toepassing is, is afhankelijk van de vraag waar de overledene als inwoner zijn laatste fiscale woonplaats had. De fiscale woonplaats is de gemeente waar de overledene zijn belastingen aangaf. Ligt deze gemeente in Vlaanderen dan moeten Vlaamse erfbelastingen worden betaald.

Hoeveel erfbelasting je moet betalen, hangt af van hoeveel je erft en je relatie tot de overledene. Vaak betalen directe familieleden, zoals kinderen en echtgenoten, minder belasting dan meer verre familieleden of mensen die niet direct verwant zijn.

Heb ik een advocaat nodig?

Een advocaat heeft de juridische kennis en ervaring om je als erfgenaam te informeren over de erfbelastingen, waar je die moet betalen (in Brussel, Wallonië of Vlaanderen), en hoe dit geregeld moet worden.

Wil je voorkomen dat later je erfgenamen bij je overlijden veel erfbelasting moeten betalen? Dan kan een advocaat je ook altijd helpen met een vermogensplanning. Dit maakt dan concrete aanbevelingen over hoe je je (financiële) situatie kan optimaliseren voor je erfgenamen.

Deel dit artikel

Deel dit artikel

Zoek een advocaat

Niet zeker over uw situatie en u wil een advocaat in de buurt zoeken?

Ook interessant

Co-ouderschap

Meer lezen

Ik wil scheiden

Meer lezen