Ga verder naar de inhoud
Kantoor werken

Heeft een werknemer het recht om de redenen voor zijn ontslag te kennen?

Werknemers die minstens zes maanden aan de slag zijn bij hun werkgever hebben het recht om de redenen voor hun ontslag te kennen. Op deze regel bestaan wel uitzonderingen.

Dit recht bestaat niet in de volgende gevallen:

  • de werknemer is verbonden door een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid bij een uitzendbureau
  • de werknemer is verbonden door een arbeidsovereenkomst voor tewerkstelling van studenten
  • de werknemer is ontslagen met het oog op de toegang tot het regime van werkloosheid met bedrijfstoeslag
  • de werknemer is ontslagen in het kader van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de werknemer de wettelijke pensioenleeftijd bereikt
  • de werknemer is ontslagen wegens de definitieve stopzetting van de activiteit, de sluiting van een onderneming, een collectief ontslag of een meervoudig ontslag (gedefinieerd op sectoraal niveau)
  • de werknemer is ontslagen in het kader van een 'bijzondere ontslagprocedure' vastgelegd bij de wet of een collectieve arbeidsovereenkomst (voorbeelden : de werknemers beschermd in het kader van de sociale verkiezingen of de preventieadviseurs)
  • de werknemer is ontslagen om een dringende reden

Als je als werkgever zelf schriftelijk de ontslagredenen meedeelt, dan ben je later uiteraard niet verplicht om op een motiveringsverzoek van je werknemer te antwoorden.

Als je de reden niet meedeelt bij het ontslag zelf, dan kan je werknemer je toch nog aangetekend verzoeken die reden mee te delen. In het geval er een opzeggingstermijn loopt, moet de werknemer dit verzoek tot zijn werkgever richten binnen een termijn van zes maanden na de start van de opzegging, en uiterlijk binnen een termijn van twee maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst.

Als werkgever ben je dan verplicht om binnen twee maanden na ontvangst van het verzoek aangetekend de concrete ontslagredenen aan de werknemer te bezorgen. Als je niet binnen de termijn antwoordt of geen concrete ontslagredenen meedeelt, moet je de werknemer een forfaitaire burgerlijke boete uitbetalen die overeenstemt met twee weken loon.

Deel dit artikel

Deel dit artikel

Zoek een advocaat

Niet zeker over uw situatie en u wil een advocaat in de buurt zoeken?