Ga verder naar de inhoud
Vluchtelingen wachten

Asiel aanvragen

De laatste jaren is de wetgeving over gezinshereniging erg technisch geworden. Een advocaat helpt je bepaalde valkuilen te vermijden. Soms oordeelt de Dienst Vreemdelingenzaken bijvoorbeeld dat jouw huwelijk niet echt is, maar een schijnhuwelijk. Dan staat een advocaat je bij om tegenargumenten aan te brengen.

Een verblijfsaanvraag kan ook geweigerd worden als de persoon die in België verblijft te weinig inkomsten heeft. Inkomsten uit OCMW-steun worden niet in overweging genomen. Een advocaat overloopt met je de mogelijke oplossingen.

Hoe kan ik asiel aanvragen?

  1. Ga zo snel mogelijk naar de Dienst Vreemdelingenzaken. Daar dien je een asielaanvraag in. Tegenwoordig wordt dat een ‘aanvraag om internationale bescherming’ genoemd, omdat je bescherming van België nodig hebt tegenover jouw land van herkomst.
  2. De Dienst Vreemdelingenzaken onderzoekt of jouw aanvraag door de Belgische overheid of een ander Europees land onderzocht moet worden. Indien België bevoegd is, dan wordt jouw aanvraag doorgestuurd naar het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS).
  3. De Commissaris-generaal beslist of je internationale bescherming krijgt. Je komt in aanmerking als je de bescherming van jouw land niet kan of wil inroepen uit vrees voor vervolging omwille van ras, religie, nationaliteit, sociale of politieke overtuiging of omdat er oorlog is in jouw land.
  4. Ga je niet akkoord met de beslissing, dan kan je in beroep gaan bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

Heb ik een advocaat nodig om asiel aan te vragen?

Een advocaat met ervaring in het vreemdelingenrecht kan jouw kansen op succes het best inschatten en helpt je om alle nuttige en belangrijke gegevens te verzamelen. Vaak heb je geen schriftelijke bewijzen van vervolging, en dan is het een kwestie van de Commissaris-generaal te overtuigen. Een advocaat staat je bij en helpt je om de (meestal delicate) redenen van jouw vlucht op een overtuigende manier uiteen te zetten. In sommige gevallen heb je als asielzoeker zelfs recht op gratis bijstand van een advocaat.

Wordt jouw aanvraag geweigerd en beland je bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen voor een beroepsprocedure, dan komt een advocaat zeker van pas. Daar gelden immers veel technische regels waarvan een burger doorgaans niet van op de hoogte is. Om te vermijden dat jouw beroep verworpen wordt om procedureredenen, is de bijstand van een advocaat geen overbodige luxe.

Meer weten over gezinshereniging?

Kind op weg
Situatie
Relatie en gezin

Gezinshereniging

Wat is gezinshereniging? En wanneer is het mogelijk?

Meer lezen

Deel dit artikel

Deel dit artikel

Zoek een advocaat

Niet zeker over uw situatie en u wil een advocaat in de buurt zoeken?

Ook interessant

Co-ouderschap

Meer lezen

Ik wil scheiden

Meer lezen