Ga verder naar de inhoud
Kind op weg

Gezinshereniging

Wat is gezinshereniging? En wanneer is het mogelijk?

Wat is gezinshereniging?

Als je in België verblijft, kunnen jouw gezinsleden onder bepaalde voorwaarden ook toestemming krijgen om naar België te komen. Dat heet ‘verblijf op grond van gezinshereniging’.

De dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) behandelt de aanvragen tot gezinshereniging.

Voorwaarden voor gezinshereniging

De voorwaarden voor gezinshereniging zijn afhankelijk van verschillende factoren, zoals nationaliteit, leeftijd, gezinssituatie en de verblijfsstatus van de persoon die het recht op gezinshereniging verleent (bijvoorbeeld beperkt verblijf, onbeperkt verblijf, begunstigde van internationale bescherming, enz.).

De voorwaarden beginnen best bij de situatie van de persoon die het recht op gezinshereniging heeft (de gezinshereniger). Daarna gaat men op zoek naar verduidelijking die deze persoon verbindt met de persoon die zich als gezin bij hem of haar in België wil voegen (de aanvrager). Een advocaat kan je helpen met alle voorwaarden te overlopen en evalueren.

Wie worden beschouwd als gezinsleden?

Wie jouw gezinsleden zijn, hangt af van je nationaliteit:

  • Voor niet-EU-burgers: je echtgenoot/echtgenote of partner en je kinderen onder de 18 jaar.
  • Voor Belgen: je echtgenoot/echtgenote of partner en je kinderen onder de 21 jaar (en ouder indien ze ten laste zijn).
  • Voor EU-burgers: je echtgenoot/echtgenote of partner en je kinderen tot 21 jaar (en ouder indien ze ten laste zijn), en ouders of schoonouders die je ten laste zijn.

Hoe gezinshereniging aanvragen?

ALs jij de persoon bent die naar België wil komen, dan kan je een aanvraag voor gezinshereniging doen. Normaal moet je deze aanvraag persoonlijk indienen. Dit doe je bij de Belgische ambassade of het consulaat-generaal dat bevoegd is voor je woonplaats in het buitenland. Vergeet hiervoor zeker niet om een afspraak te maken.

Welke documenten heb ik nodig voor gezinshereniging?

Op de dag van de afspraak neem je volgende documenten mee:

  • Je afspraakbewijs
  • Je visumaanvraagformulier: normaal heb je dit per mail ontvangen, je drukt het af, vult het in en ondertekent het.
  • Je persoonlijk en geldig reisdocument
  • Je bewijs van de betaling van de retributie, tenzij je bent vrijgesteld
  • De documenten die aantonen dat je voorwaarden voor gezinshereniging vervuld zijn

Heb ik een advocaat nodig voor gezinshereniging?

De laatste jaren is de wetgeving over gezinshereniging erg technisch geworden. Een advocaat helpt je bepaalde valkuilen te vermijden. Soms oordeelt de Dienst Vreemdelingenzaken bijvoorbeeld dat jouw huwelijk niet echt is, maar een schijnhuwelijk. Dan staat een advocaat je bij om tegenargumenten aan te brengen.

Een verblijfsaanvraag kan ook geweigerd worden als de persoon die in België verblijft te weinig inkomsten heeft. Inkomsten uit OCMW-steun worden niet in overweging genomen. Een advocaat overloopt met je de mogelijke oplossingen.

Deel dit artikel

Deel dit artikel

Zoek een advocaat

Niet zeker over uw situatie en u wil een advocaat in de buurt zoeken?

Ook interessant

Co-ouderschap

Meer lezen

Ik wil scheiden

Meer lezen