Ga verder naar de inhoud

Wat is bemiddeling

Bemiddeling is een vorm van minnelijke geschillenbeslechting. Het is een vrijwillig en vertrouwelijk proces waarbij partijen een beroep doen op een onafhankelijke en onpartijdige derde, de bemiddelaar, om te komen tot een oplossing van hun conflict. De bemiddelaar helpt de partijen om zelf, met volledige kennis van zaken, tot een billijke overeenkomst te komen die de behoeften van alle partijen respecteert.

Het uiteindelijke doel van bemiddeling is dus om tot een akkoord te komen dat een einde maakt aan het conflict. Dit bemiddelingsakkoord is meestal schriftelijk en bekrachtigt wat werd overeengekomen tussen de partijen. Aangezien een bemiddeling altijd op vrijwillige basis gebeurt, is het altijd mogelijk dat er geen akkoord uit de bus komt.

Er wordt traditioneel een onderscheid gemaakt tussen bemiddeling in familiale zaken, sociale zaken en burgerlijke & handelszaken. Maar heel vaak is een conflict een mix van familiale, sociale en economische aspecten.