Ga verder naar de inhoud

Wat is het Grondwettelijk Hof?

Het Grondwettelijk Hof treedt op als hoeder van uw grondrechten. Het is een bijzonder rechtscollege dat toeziet op de naleving van die grondrechten.

Daarnaast waakt het ook over de naleving van de bevoegdheidsverdeling tussen de verschillende overheden in ons land. Het Grondwettelijk Hof kan dus federale wetten en wetten van deelstaten nietig verklaren wegens strijdigheid met de Grondwet. Ook natuurlijke of rechtspersonen kunnen naar het Grondwettelijk Hof stappen indien een wettelijke bepaling hen rechtstreeks en persoonlijk nadeel bezorgt.

Daarnaast kunnen alle rechtscolleges aan het Grondwettelijk Hof een zogenaamde prejudiciële vraag stellen. Dat doen ze als ze van mening zijn of twijfelen of bepaalde regels over bevoegdheidsverdeling of fundamentele rechten geschonden werden.

Vraag zeker raad aan jouw advocaat als je op deze procedure een beroep wilt doen of je met een prejudiciële vraag geconfronteerd wordt.