Ga verder naar de inhoud

Wat is het Hof van Cassatie?

Het Hof van Cassatie is het hoogste rechtscollege van het land. Het oordeelt over de wettelijkheid van rechterlijke beslissingen.

Cassatie is geen derde aanleg. Het Hof van Cassatie oordeelt niet over de feiten of de grond van een zaak. Het gaat wel na of aan de belangrijkste vormvereisten is voldaan en of er geen procedurefouten gemaakt werden. Het onderzoekt ook of de wet correct toegepast en geïnterpreteerd werd.

Als een partij niet akkoord gaat met een burgerlijke of strafrechtelijke beslissing in laatste aanleg om een van bovenstaande redenen, kan ze naar het Hof van Cassatie stappen.

Bevestigt het Hof van Cassatie de beslissing omdat alles volgens de regels verliep, dan eindigt de procedure. Verbreekt het Hof van Cassatie de beslissing, dan wordt de procedure opnieuw gevoerd bij een andere rechtbank of hof van beroep.