Ga verder naar de inhoud

Humanitaire regularisatie

Humanitaire regularisatie is een toelating om meer dan 3 maanden in ons land te verblijven om humanitaire redenen. Wat een humanitaire reden is, is afhankelijk van de context.

Deze verblijfsmachtiging kan je in “buitengewone omstandigheden” aanvragen in België op basis van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet (VW). Het gaat om een gunstmaatregel van de overheid.

Wanneer je niet in aanmerking komt voor asiel of subsidiaire bescherming kan je een aanvraag tot humanitaire regularisatie indienen als je toch een reden hebt om in België te verblijven.

Wil je meer weten?

Mannen vluchtelingen
Situatie
Relatie en gezin

Wat is humanitaire regularisatie?

Humanitaire regularisatie is een toelating om meer dan 3 maanden in ons land te verblijven om humanitaire redenen. Wat moet je nog weten?

Meer lezen