Ga verder naar de inhoud

Wat is de tuchtraad?

De tuchtraad is eigenlijk een instantie waar onafhankelijke advocaten oordelen over feiten die een advocaat gepleegd heeft en waarvoor die kan vervolgd worden. De tuchtraad is dus in een soort rechtbank die oordeelt over de daden van een advocaat. Zijn die daden in lijn met de beroepsregels of niet?

In de tuchtraad zetelen 5 advocaten, waaronder minstens één van dezelfde balie als de advocaat die zich moet verantwoorden voor de raad. Heb jij de klacht neergelegd tegen die advocaat? Dan word je schriftelijk op de hoogte gebracht van de plaats en het tijdstip van de zitting van de tuchtraad.

De tuchtraad is in principe openbaar, dat wil zeggen dat je dus mag aanwezig zijn tijdens dit proces. De betrokken advocaat kan altijd vragen om diens zaak met gesloten deuren te behandelen, wat ervoor kan zorgen dat je niet aanwezig mag zijn bij de debatten. Dit is een principe die voor elke rechtszaak geldt.

Wat gebeurt er als je een klacht indient?

Binnen de 3 maanden na je brief neemt de voorzitter van de tuchtraad een eerste beslissing. Die brengt u per brief op de hoogte. Deze beslissing bepaalt eerst en vooral of je klacht gegrond is.
De mogelijke uitkomsten die er dan zijn, zijn de volgende:

  • De voorzitter vraagt aan de stafhouder om het onderzoek binnen een bepaalde termijn af te ronden.
  • De voorzitter onderzoekt de klacht zelf of laat die onderzoeken.
  • De voorzitter beslist dat er geen reden is om de advocaat voor de tuchtraad te brengen.
  • De voorzitter beslist dat de advocaat wel voor de tuchtraad moet verschijnen.

Als de voorzitter dit laatste beslist, dan zal de tuchtraad zelf bepalen wat de straf is. De tuchtraad bepaalt dus de aansprakelijkheid van de advocaat als beoefenaar van het beroep en of die dus het beroep goed kan uitoefenen en gaat dus niet in op een mogelijke schuldvraag naar diens cliënt toe. Dus via deze weg kan je geen schadevergoeding of compensatie eisen.

De tuchtraad kan volgende straffen uitspreken als die vindt dat de advocaat inderdaad zich niet aan zijn beroepsregels heeft gehouden:

  • Waarschuwing
  • Berisping - Hierbij kan de tuchtraad ook opleggen dat de advocaat tot max. 3 jaar niet mag deelnemen aan interne verkiezingen binnen het beroep (verkiezing stafhouder, raad van de Orde, algemene vergadering, raad van bestuur OVB).
  • Schorsing - Tijdelijk verbod om het beroep uit te oefenen, max. 1 jaar. Hierbij kan de tuchtraad ook beslissen dat de advocaat tot max. 5 jaar niet mag deelnemen aan interne verkiezingen binnen het beroep (verkiezing stafhouder, raad van de Orde, algemene vergadering, raad van bestuur OVB).
  • Schrapping - Dan krijgt de advocaat een definitief verbod om het beroep uit te oefenen, voor altijd.

De tuchtraad kan nooit verbieden dat een advocaat stemt voor de verkiezingen van de algemene vergadering en raad van bestuur van de OVB.

De kosten van het onderzoek kunnen ook worden doorgerekend aan de advocaat.

Als klager ben je geen partij in de procedure. Je wordt dus niet automatisch op de hoogte gebracht van de beslissing van de tuchtraad. Je kan altijd informatie vragen aan de voorzitter van de tuchtraad of aan de stafhouder, maar zij beslissen zelf of ze je op de hoogte brengen van de beslissing van de tuchtraad.

Kan ik iets doen als ik niet akkoord bent met de tuchtraad?

Als cliënt kan je hier niets tegen doen. De advocaat zelf, de stafhouder of de procureur-generaal (als vertegenwoordiger van de samenleving) kunnen in beroep gaan tegen de beslissing van de tuchtraad. De zaak gaat dan naar de tuchtraad van beroep, die wordt voorgezeten door een magistraat. Je wordt dan wel op de hoogte gebracht van plaats, datum en uur van de nieuwe zitting. Ook hier kan je tijdens de zitting gehoord worden, op eigen verzoek.

Welke tuchtraden zijn er in Vlaanderen?

In Vlaanderen zijn er 3 tuchtraden en 1 tuchtraad van beroep:

Wil je meer weten over tucht?

Advocaat in rechtbank Antwerpen
Praktisch

Wat is een tuchtprocedure?

Wil je een officiële klacht neerleggen tegen een advocaat? Dan kan dat bij de stafhouder van diens balie. Die onderzoekt je klacht en kan deze doorverwijzen naar de tuchtraad. Die beslist dan of de advocaat een straf krijgt, en zo ja welke straf die opgelegd krijgt. Ontdek hoe zo een procedure loopt.

Meer lezen
Rechtbank Brussel

Wat is tuchtrecht?

Een advocaat moet net zoals elke burger de wettelijke bepalingen naleven. Die is daarnaast nog onderworpen aan strikte deontologische voorschriften om de behoorlijke uitoefening van het beroep te waarborgen. Het tuchtrecht sanctioneert inbreuken op die regels.

Meer lezen
Toga

Deontologie

Meer lezen

Heb je problemen met je advocaat?

Problemen
Praktisch

Ik heb een probleem met mijn advocaat

Verloopt de samenwerking met uw advocaat niet zoals gewenst of ontstaan er problemen? Daar bestaan verschillende oplossingen voor.

Meer lezen
Advocaat in rechtbank Antwerpen
Praktisch

Wat is een tuchtprocedure?

Wil je een officiële klacht neerleggen tegen een advocaat? Dan kan dat bij de stafhouder van diens balie. Die onderzoekt je klacht en kan deze doorverwijzen naar de tuchtraad. Die beslist dan of de advocaat een straf krijgt, en zo ja welke straf die opgelegd krijgt. Ontdek hoe zo een procedure loopt.

Meer lezen