Ga verder naar de inhoud

Wat is een tuchtprocedure?

Wil je een officiële klacht neerleggen tegen een advocaat? Dan kan dat bij de stafhouder van diens balie. Die onderzoekt je klacht en kan deze doorverwijzen naar de tuchtraad. Die beslist dan of de advocaat een straf krijgt, en zo ja welke straf die opgelegd krijgt. Ontdek hoe zo een procedure loopt.

De klacht zelf

Klacht neerleggen bij de stafhouder

Als je vindt dat je advocaat zijn beroepsregels geschonden heeft, dan kan je een officiële klacht neerleggen bij de stafhouder van de balie waarvan je advocaat lid is. Om het statuut van ‘klager’ te krijgen, moet je klacht aan bepaalde voorwaarden voldoen, namelijk dat deze schriftelijk is overgemaakt met vermelding van de datum, uw volledige naam en uw handtekening.

De stafhouder kan trouwens ook zelf een tuchtprocedure opstarten tegen een advocaat als die vindt dat die zijn beroepsregels geschonden heeft. Een cliënt hoeft dus niet per se betrokken partij zijn.

Klacht wordt onderzocht

De stafhouder onderzoekt zelf je klacht, of stelt een onderzoeker aan. Dit laat de stafhouder dan aan jou per brief weten. De stafhouder of onderzoeker van dienst verzamelt bewijs en verhoort (als dat nodig is) jou, je advocaat die je aanklaagt en getuigen om informatie te verzamelen. Je mag ook zelf altijd bewijzen of informatie bezorgen aan de stafhouder. Je verklaring komt terecht in een proces-verbaal en u hebt het recht om daarvan een kopie te krijgen.

Klacht wordt geseponeerd of gaat naar de tuchtraad

Als de stafhouder je klacht gegrond vindt, dan zendt die het dossier door naar de voorzitter van de tuchtraad en verschijnt de advocaat voor de tuchtraad. De tuchtraad is een soort rechtbank waar onafhankelijke advocaten oordelen over de feiten waarvoor de advocaat wordt vervolgd.

Als de stafhouder uw klacht niet gegrond vindt, dan wil dat zeggen dat de klacht niet ernstig genoeg is om de advocaat voor de tuchtraad te brengen.

De stafhouder laat je sowieso diens beslissing via een brief weten.

Ga je dan niet akkoord met de beslissing van de stafhouder? Dan kunt je daartegen in beroep gaan. Stuur in dat geval binnen de 3 maanden een aangetekende brief naar de voorzitter van de tuchtraad om te laten weten dat je in beroep gaat tegen de beslissing.

Hebt je 6 maanden na je klacht trouwens nog geen antwoord van de stafhouder ontvangen? Neem dan per aangetekende brief contact op met de voorzitter van de tuchtraad. Daarvoor heb je dan 3 maanden de tijd, dus tot 9 maanden na je eerste klachtbrief.

Welke straf kan een advocaat krijgen?

De tuchtraad beslist niet over de aansprakelijkheid van de advocaat. Deze raad kan dus niet opleggen dat de advocaat je een schadevergoeding moet betalen. Zoiets kan enkel beslist worden door een gewone rechtbank. Wat de tuchtraad wel doet, is een advocaat vrijspreken of een straf opleggen.

Mogelijke straffen zijn

  • Waarschuwing
  • Berisping - Hierbij kan de tuchtraad ook opleggen dat de advocaat tot max. 3 jaar niet mag deelnemen aan interne verkiezingen binnen het beroep (verkiezing stafhouder, raad van de Orde, algemene vergadering, raad van bestuur OVB).
  • Schorsing - Tijdelijk verbod om het beroep uit te oefenen, max. 1 jaar. Hierbij kan de tuchtraad ook beslissen dat de advocaat tot max. 5 jaar niet mag deelnemen aan interne verkiezingen binnen het beroep (verkiezing stafhouder, raad van de Orde, algemene vergadering, raad van bestuur OVB).
  • Schrapping - Dan krijgt de advocaat een definitief verbod om het beroep uit te oefenen, voor altijd.

De tuchtraad kan nooit verbieden dat een advocaat stemt voor de verkiezingen van de algemene vergadering en raad van bestuur van de OVB.

De kosten van het onderzoek kunnen ook worden doorgerekend aan de advocaat.

Als klager ben je geen partij in de procedure. Je wordt dus niet automatisch op de hoogte gebracht van de beslissing van de tuchtraad. Je kan altijd informatie vragen aan de voorzitter van de tuchtraad of aan de stafhouder, maar zij beslissen zelf of ze je op de hoogte brengen van de beslissing van de tuchtraad.

Wil je meer weten over tucht?

Problemen
Praktisch

Ik heb een probleem met mijn advocaat

Verloopt de samenwerking met uw advocaat niet zoals gewenst of ontstaan er problemen? Daar bestaan verschillende oplossingen voor.

Meer lezen
Rechtbank Brussel

Wat is de tuchtraad?

De tuchtraad is eigenlijk een instantie waar onafhankelijke advocaten oordelen over feiten die een advocaat gepleegd heeft en waarvoor die kan vervolgd worden. De tuchtraad is dus in een soort rechtbank die oordeelt over de daden van een advocaat. Zijn die daden in lijn met de beroepsregels of niet?

Meer lezen
Rechtbank Brussel

Wat is tuchtrecht?

Een advocaat moet net zoals elke burger de wettelijke bepalingen naleven. Die is daarnaast nog onderworpen aan strikte deontologische voorschriften om de behoorlijke uitoefening van het beroep te waarborgen. Het tuchtrecht sanctioneert inbreuken op die regels.

Meer lezen