Over de OVB

Onze organisatie

De Orde van Vlaamse Balies (OVB) vertegenwoordigt alle, zijnde meer dan 10.800, Vlaamse advocaten en behartigt als beroepsorganisatie de belangen van de advocatuur in haar contacten met de overheden.   

Werken bij de Orde van Vlaamse Balies

We hebben momenteel geen openstaande vacatures.

Pers

Contacteer onze persdienst en lees onze persberichten.

Onze Data Protection Officer (DPO)

De OVB stelde een gegevensbeschermingsfunctionaris of Data Protection Officer (DPO) aan. De DPO ziet onder andere toe op de correcte naleving van privacyregels en het goed beheer en naleven van de wettelijke rechten en plichten van alle mogelijke data die door de OVB of haar partners worden beheerd of verwerkt.

Belanghebbende derden kunnen zich tot hem wenden voor alle aangelegenheden die verband houden met de verwerking van hun gegevens en met het uitoefenen van hun in de AVG opgesomde rechten (art. 38, 4 AVG). Betrokkenen kunnen zich richten tot de DPO op het mailadres DPO@ordevanvlaamsebalies.be.

De OVB meldde de DPO aan bij de gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). Daarmee stelt de OVB zich in regel met de verplichtingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (art. 37 AVG). Deze mededeling geschiedt in het kader van artikel 37, 7 AVG.

Campagnes

De Orde van Vlaamse Balies streeft er ook naar het bewustzijn aan te wakkeren dat u beter vroeg dan laat een beroep doet op een advocaat. De rol van een advocaat is divers. Hij treedt zowel op als bemiddelaar, adviseur, onderhandelaar als verdediger.

Op tijd en juist advies inwinnen, bespaart u heel wat leed en geld.

Ontdek wat een advocaat voor u kan doen.

Een advocaat beter vroeg dan laat

Bekijk de verschillende campagnes, download de posters en leer meer over het project 'Advocaat in de school'.

bouwen