Relatie & Gezin

Trouwen of samenwonen

Kiezen voor trouwen of samenwonen is meer dan louter een gevoelskeuze want ze heeft ook juridische gevolgen. Op voorhand goede afspraken maken, is belangrijk in een relatie. Het kan problemen later voorkomen. Een advocaat kan u vanuit zijn ervaring helpen afspraken op papier te zetten.

Meer weten

Echtscheiding

Het einde van een huwelijk is meestal geen prettige gebeurtenis. Als u en uw partner nog goed overeenkomen, kunt u een echtscheiding met onderlinge toestemming vragen. Anders kiest u voor een echtscheiding op basis van onherstelbare ontwrichting. Voor advies op maat, raadpleegt u het best een advocaat.

Meer weten

Kinderalimentatie

Ouders hebben een onderhoudsverplichting ten opzichte van hun kinderen. Als de ouders nog samenleven, is dat in principe geen probleem. Maar leven ze gescheiden, dan moet die onderhoudsverplichting worden uitgedrukt in een bedrag. En dat is niet vanzelfsprekend.

Meer weten