Schulden

Als u er niet in slaagt uw geldproblemen op te lossen en uw schulden af te betalen, kunt u  collectieve schuldenregeling aanvragen. De arbeidsrechtbank wijst u een advocaat toe als schuldbemiddelaar. Via een afbetalingsplan helpt die uw schulden af te lossen.

Wat is een collectieve schuldenregeling?

Bij een collectieve schuldenregeling werkt een schuldbemiddelaar een plan uit om uw structurele schulden volledig of gedeeltelijk terug te betalen. Ondanks hoge schulden en de druk die daarmee gepaard gaat, kunt u op die manier uw geldproblemen oplossen en toch een menswaardig leven leiden.
 
De schuldbemiddelaar ontvangt uw loon. Daarmee keert hij u leefgeld uit en betaalt hij uw schulden af. In principe duurt een collectieve schuldenregeling maximaal 7 jaar. Wat tegen dan nog niet is terugbetaald, wordt meestal kwijtgescholden. Een aantal schulden zoals onderhoudsgelden en penale boeten kunnen echter niet kwijtgescholden worden.

Waarom raadpleegt u het best een advocaat?

Een advocaat helpt u om te beginnen een verzoekschrift op te stellen om een procedure van collectieve schuldenregeling voor de arbeidsrechtbank op te starten. Meestal stelt de rechtbank ook een advocaat aan als schuldbemiddelaar. Soms is dat een OCMW-vertegenwoordiger. Deze schuldbemiddelaar begeleidt u verder bij de afbetaling van uw schulden volgens een afbetalingsplan.

Hoe verloopt een procedure van collectieve schuldenregeling?

  • U dient bij de arbeidsrechtbank van het arrondissement waar u woont een verzoekschrift in, met een overzicht van uw inkomsten, uitgaven en schulden.
  • De rechtbank stelt een schuldbemiddelaar aan.
  • U maakt samen met de schuldbemiddelaar afspraken over uw leefgeld en het plan om uw schulden af te betalen.
  • Als uw schuldeisers dat afbetalingsplan aanvaarden, wordt dat gehomologeerd door de rechtbank. Aanvaarden ze het niet, dan stelt de rechtbank zelf een regeling voor.

Een paar tips

  1. In uw verzoekschrift aan de arbeidsrechtbank mag u zelf een schuldbemiddelaar voorstellen. De rechtbank is echter niet verplicht uw keuze te volgen.
  2. De vergoeding die een schuldbemiddelaar krijgt voor zijn werk wordt bepaald bij Koninklijk Besluit. De schuldbemiddelaar bezorgt zijn afrekening aan de arbeidsrechtbank, die ze moet goedkeuren. Pas dan mag de schuldbemiddelaar dat bedrag van uw schuldbemiddelingsrekening afnemen. Staat er te weinig op de rekening, dan kan de rechtbank de vergoeding geheel of deels laten betalen door de FOD Economie.
  3. Wijzigt uw situatie, bijvoorbeeld door de geboorte van een kind, en volstaat uw leefgeld niet meer, dan kunt u aan uw schuldbemiddelaar een aanpassing van uw leefgeld vragen.