Ga verder naar de inhoud

College van Toezicht

Het College van Toezicht werd opgericht in de schoot van de Orde van Vlaamse Balies. Het ziet op onafhankelijke wijze toe op het tuchtbeleid van de stafhouders en de voorzitters van de tuchtraden. Het College rapporteert hierover in zijn jaarverslag en formuleert adviezen en aanbevelingen.

Zo draagt het bij aan een transparant en efficiënt tuchtbeleid voor advocaten en tot de harmonisering van het tuchtbeleid in het Vlaamse tuchtlandschap. Die verhoogde transparantie leidt ertoe dat de stafhouders en de voorzitters van de tuchtraden hun beleidsopties in tuchtzaken beter op elkaar afstemmen.

Aangezien het College van Toezicht een onafhankelijk orgaan is, is er in de werking van het College geen plaats voor inmenging door de OVB of de stafhouders. Het College behandelt geen individuele klachten over advocaten en komt ook niet tussen in lopende tuchtprocedures.

Jaarverslagen

Elk jaar publiceert het College van Toezicht hun activiteiten in een jaarverslag.