Ga verder naar de inhoud
Klant
25/01/22

Heeft u een eigen zaak? Opgelet: betalingstermijnen in B2B worden ingekort

U heeft het misschien ook al meegemaakt: een professionele klant draalt met de betaling van zijn factuur en daardoor komt u als ondernemer of kleine zelfstandige in financiële problemen. Welnu, de wetgever heeft de regeling rond de maximale betalingstermijn aangepast om ondernemers beter te beschermen tegen professionele klanten die het niet zo nauw nemen met het tijdig betalen van hun factuur.

Hoe was het vroeger geregeld in de wet?

Bij de opmaak van een contract met een professionele klant kon u opnemen dat die klant een termijn van meer dan 60 kalenderdagen kreeg om zijn facturen te betalen.
In 2019 werd de wet al een eerste keer verfijnd: als u een kmo heeft en uw klant is geen kmo dan kan u die lange betalingstermijn van meer dan 60 dagen al niet meer overeenkomen.
Als u in het contract met uw klant geen datum of termijn van betaling vastlegt dan gelden de regels uit de wet van 2002: een factuur moet binnen de 30 kalenderdagen worden betaald.

Hoe regelt de nieuwe wetgeving het vanaf 1 februari 2022?

Hoe groot of hoe klein uw onderneming of die van uw klant ook is: voor alle handelstransacties geldt nu een betaaltermijn van maximaal 60 kalenderdagen.
Ondernemingen kunnen dus vanaf 1 februari 2022 geen betalingstermijn van meer dan 60 kalenderdagen overeenkomen.

Volledigheidshalve voegen we er aan toe dat via een Koninklijk Besluit bepaald kan worden om in sommige sectoren een langere betalingstermijnen toe te staan.

En wat als mijn klant toch een langere betalingstermijn wil vastleggen in het contract?

Dan geldt die afspraak niet en dan is de wettelijke betalingstermijn van 30 kalenderdagen van toepassing.

In het verleden werden er achterpoortjes gebruikt zoals deze:

  1. Achterpoortje 1: de betalingstermijn pas laten beginnen na controle van de levering:

    Tot nu toe kwamen ondernemingen soms overeen dat de betalingstermijn pas begon te lopen nadat de klant gecontroleerd had of alles wel in orde was met de geleverde goederen of diensten. Een klant kreeg dan 30 kalenderdagen de tijd om de levering te controleren waardoor de maximale betalingstermijn in feite verlengd werd naar 90 kalenderdagen.

    Dit achterpoortje is nu gesloten! In de nieuwe wetgeving staat dat ondernemingen niet meer mogen overeenkomen dat de betalingstermijn pas begint te lopen nadat de klant de levering heeft gecontroleerd. De termijn die voorzien wordt voor de aanvaarding of controle van de levering is voortaan inbegrepen in de betalingstermijn, waardoor die maximale betalingstermijn altijd 60 kalenderdagen wordt.

  2. Achterpoortje 2: de betalingstermijn door een trucje langer maken

    Soms maakten ondernemingen in het contract met hun klant al eens afspraken over de ontvangstdatum van de factuur waardoor de betalingstermijn dan pas begon te lopen vanaf die ontvangstdatum.

    Ook dit achterpoortje is nu gesloten! De nieuwe wetgeving verbiedt contractuele afspraken over de ontvangstdatum van de factuur. De betalingstermijn begint dus altijd te lopen zodra de klant de factuur ontvangt.

Wat als mijn klant niet op tijd betaalt?

De nieuwe wetgeving voorziet dat er automatisch interest of een forfaitair bedrag bij komt als een klant zijn factuur niet op tijd betaalt. Zodra de betalingstermijn verstreken is wordt het niet-betaalde bedrag van de factuur voortaan dus automatisch vermeerderd met interest en een forfait van 40 euro voor de kosten die een onderneming moet maken om aan hun geld te komen.

Tot nu toe had een schuldeiser alleen maar het recht om interest te vragen als een klant zijn factuur niet op tijd betaalde en daardoor durfden sommige ondernemingen wel eens van hun leverancier te eisen dat die geen interest zou vragen bij een laattijdige betaling. Een klant die van u eist dat er geen interest wordt gerekend als hij u te laat betaalt, dat is dus niet meer mogelijk.