Ga verder naar de inhoud
Gesprek
4/08/23

We pleiten voor een evenwichtig wetsontwerp rond bewindvoering

Advocaat.be maakt zich zorgen over een voorgesteld wetsontwerp over bewindvoering. Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne heeft dit voorstel gedaan om een kleine groep nalatige, buitensporige en frauduleuze bewindvoerders aan te pakken. Hoewel we begrijpen dat het wetsontwerp misbruiken wil stoppen, hebben we een paar zorgen.

Bij Advocaat.be vinden we dat het wetsontwerp evenwichtig moet zijn en voor iedereen moet werken. Dat wil dus zeggen dat bewindvoering op maat wordt gemaakt voor verschillende situaties. Ook moet er een duidelijke aanpak zijn tegen misbruik, en bewindvoerders moeten eerlijk vergoed worden voor hun werk.

Om een effectieve bescherming te bieden aan de meest kwetsbaren in onze samenleving, moeten we zorgen voor maatwerk en een eerlijke aanpak en een realistische verloning. We zijn bereid om samen te werken aan een beter en eerlijker wetsontwerp dat het belang van de beschermde personen centraal stelt.”
- Sofie Demeyer, woordvoerder Advocaat.be

Niet enkel oudere mensen staan onder bewindvoering

Het wetsontwerp lijkt gebaseerd te zijn op het idee dat alleen ouderen in rusthuizen met weinig financiële middelen onder bewindvoering staan, maar dat is niet zo. De helft van de mensen is jonger dan 50 jaar, en in een kwart van de gevallen gaat het zelfs om mensen jonger dan 30 jaar.

Ze hebben ingewikkelde situaties en hebben hulp nodig bij hun geldzaken. Ze huren een huis, hebben internet nodig, gaan op vakantie, rijden met de auto, gaan samenwonen ... Daarnaast zien we bij de jongere mensen die onder bewind komen zitten ook veel personen met psychische problemen die al dan niet in een zeer precaire situatie leven: ze nemen misschien medicatie en kunnen, net als iedereen, problemen veroorzaken. In al die situaties ben je als bewindvoerder vaak het eerste aanspreekpunt. De dossiers vragen heel veel aandacht en ook administratieve opvolging.

Dus willen we dat het wetsontwerp rekening houdt met al deze verschillende situaties.

Een eerlijke aanpak voor misbruik

Misbruik moet natuurlijk worden aangepakt, maar we moeten voorzichtig zijn. Het is niet de bedoeling dat mensen bewindvoerders zomaar beschuldigen zonder bewijs. Het is belangrijk dat iedereen onschuldig is tot het tegendeel bewezen is. Dus vragen we om beschuldigingen grondig te onderzoeken voordat er maatregelen worden genomen.

Geen nationale lijst maar een opleiding voor professionele bewindvoerders

In plaats van een nationaal register voor bewindvoerders voor te stellen, denken we bij Advocaat.be dat advocaten die een speciale opleiding hebben gevolgd, certificaten moeten krijgen. Zo weten we zeker dat ze geschikt zijn voor de taak en iedereen een professionele bewindvoerder kan vinden. Deze lijst kunnen we dan ook raadpleegbaar maken op deze website.

Een realistische vergoeding

De voorgestelde vergoeding van 900 euro per jaar voor bewindvoerders mist realisme, onder andere door de complexiteit van de zaken. Dit bedrag betekent dat een professionele bewindvoerder 75 euro per maand krijgt voor alle kosten en uren om goede begeleiding te garanderen.

Een goed en eerlijk tariefsysteem is voor ons belangrijk om kwalitatieve dienstverlening te waarborgen. We zijn altijd bereid geweest en gebleven om hierover in gesprek te gaan met de minister.

Maatwerk is noodzakelijk

Familieleden kunnen soms goede bewindvoerders zijn, maar het moet wel passen bij de situatie. Helaas zijn er soms gevallen waar de familie het niet altijd het beste voorheeft met de persoon onder bewindvoering. We willen dat de rechter de vrijheid heeft om te kiezen voor een professionele bewindvoerder als dat beter is voor de persoon die hulp nodig heeft.

Bij Advocaat.be vinden we het belangrijk dat kwetsbare mensen goed beschermd worden. We willen graag samenwerken met de overheid om een goed en eerlijk wetsontwerp te maken, waarbij we het belang van de mensen die hulp nodig hebben, vooropstellen.

Wil je meer weten over dit onderwerp?

Bijstand

Bewindvoerder

Wanneer meerderjarige personen door hun gezondheidstoestand niet in staat zijn om zelf, permanent of tijdelijk, hun persoonlijke belangen (bv. echtscheiding vorderen, kind erkennen) of vermogensrechtelijke belangen (bv. eigendom verkopen, lening afsluiten) te beheren, kan een bewindvoerder worden aangesteld.

Meer lezen
Overleg
Situatie
Ondernemen

Wat is de functie van een bewindvoerder?

Wanneer meerderjarige personen door hun gezondheidstoestand niet in staat zijn om zelf, permanent of tijdelijk, hun persoonlijke belangen of vermogensrechtelijke belangen te beheren, kan een bewindvoerder worden aangesteld.

Meer lezen
Akkoord
Situatie
Relatie en gezin

Hoe wordt een bewindvoerder aangesteld?

De vrederechter kan de bewindvoering organiseren jouw vraag zelf, op vraag van een belanghebbende persoon in je omgeving of op vraag van het OCMW of de procureur des Konings.

Meer lezen