Ga verder naar de inhoud
Akkoord

Hoe wordt een bewindvoerder aangesteld?

De vrederechter kan de bewindvoering organiseren jouw vraag zelf, op vraag van een belanghebbende persoon in je omgeving of op vraag van het OCMW of de procureur des Konings.

Hoe wordt een bewindvoerder aangesteld?

De vrederechter kan de bewindvoering organiseren op vraag van de beschermde persoon zelf, op vraag van iemand die er ook belang bij heeft zoals de echtgenoot van de beschermde persoon of de behandelende arts, of op vraag van het OCMW of de procureur des Konings. De vrederechter kan ook uit eigen beweging een bewind organiseren wanneer een geesteszieke gedwongen werd opgenomen in een instelling of wanneer een persoon werd geïnterneerd.

De vrederechter zal enkel een bewindvoering organiseren wanneer hij ervan overtuigd is dat die maatregel echt nodig is, omwille van het ingrijpende karakter ervan voor de beschermde persoon.

Heb ik een advocaat nodig als bewindvoerder?

Het aanstellen van een advocaat als (professioneel) bewindvoerder heeft heel wat voordelen voor zowel de beschermde persoon zelf als diens familieleden.

Een advocaat is juridisch geschoold zodat hij zich met kennis van zaken ontfermt over de belangen van de beschermde persoon.

Als ‘buitenstaander’ kan de advocaat-bewindvoerder bovendien een onafhankelijke positie innemen. Daardoor kan het bewind zo objectief mogelijk verlopen en kan inmenging in het privéleven van de beschermde persoon zoveel mogelijk beperkt worden. Dankzij de aanstelling van een professionele advocaat-bemiddelaar kunnen bijgevolg familietwisten worden vermeden.

Lees meer

Overleg
Situatie
Ondernemen

Wat is de functie van een bewindvoerder?

Wanneer meerderjarige personen door hun gezondheidstoestand niet in staat zijn om zelf, permanent of tijdelijk, hun persoonlijke belangen of vermogensrechtelijke belangen te beheren, kan een bewindvoerder worden aangesteld.

Meer lezen
Overleg
Situatie
Ondernemen

Hoe kom je van een bewindvoerder af?

De vrederechter kan de opdracht van de bewindvoerder op elk moment wijzigen of beëindigen. Hoe begin je eraan?

Meer lezen

Deel dit artikel

Deel dit artikel

Zoek een advocaat

Niet zeker over uw situatie en u wil een advocaat in de buurt zoeken?

Ook interessant

Co-ouderschap

Meer lezen

Ik wil scheiden

Meer lezen