Ga verder naar de inhoud
Overleg

Hoe kom je van een bewindvoerder af?

De vrederechter kan de opdracht van de bewindvoerder op elk moment wijzigen of beëindigen. Hoe begin je eraan?

Hoe kom je van een bewindvoerder af?

De vrederechter kan de opdracht van de bewindvoerder op elk moment wijzigen of beëindigen.

De vrederechter kan hiertoe zelf (ambtshalve) overgaan of het verzoek kan uitgaan van:

  • De beschermde persoon zelf
  • De vertrouwenspersoon
  • De bewindvoerder
  • Elke belanghebbende (bv. echtgenoot, partner, familielid, behandelend arts, OCMW, …)
  • De procureur des Konings

Bij een verzoek tot beëindiging moet een omstandige geneeskundige verklaring toegevoegd worden.

De opdracht van de bewindvoerder eindigt ook wanneer de beschermde persoon overlijdt.

Ook wanneer je als belanghebbende een andere bewindvoerder wil aanstellen (bijvoorbeeld naar aanleiding van een vertrouwensbreuk), kan je hiervoor een verzoek indienen bij de vrederechter.

Heb ik een advocaat nodig als bewindvoerder?

Het aanstellen van een advocaat als (professioneel) bewindvoerder heeft heel wat voordelen voor zowel de beschermde persoon als diens familieleden.

Een advocaat heeft namelijk kennis van de juridische elementen waardoor hij zich met kennis van zaken ontfermt over de belangen van de beschermde persoon.

Ook zijn advocaten-bewindvoerders gedekt door hun beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Daardoor zijn zij beter beschermt voor fouten die gemaakt worden door een bewindvoerder.

Als ‘buitenstaander’ kan de advocaat-bewindvoerder bovendien een onafhankelijke positie innemen. Daardoor kan het zo objectief mogelijk verlopen en kan inmenging in het privéleven van de beschermde persoon zoveel mogelijk beperkt worden. Dankzij de aanstelling van een professionele advocaat-bemiddelaar kunnen ook familieruzies worden vermeden.

Lees meer

Akkoord
Situatie
Relatie en gezin

Hoe wordt een bewindvoerder aangesteld?

De vrederechter kan de bewindvoering organiseren jouw vraag zelf, op vraag van een belanghebbende persoon in je omgeving of op vraag van het OCMW of de procureur des Konings.

Meer lezen
Overleg
Situatie
Ondernemen

Wat is de functie van een bewindvoerder?

Wanneer meerderjarige personen door hun gezondheidstoestand niet in staat zijn om zelf, permanent of tijdelijk, hun persoonlijke belangen of vermogensrechtelijke belangen te beheren, kan een bewindvoerder worden aangesteld.

Meer lezen

Deel dit artikel

Deel dit artikel

Zoek een advocaat

Niet zeker over uw situatie en u wil een advocaat in de buurt zoeken?

Ook interessant

Co-ouderschap

Meer lezen

Ik wil scheiden

Meer lezen