Ga verder naar de inhoud
Overleg

Wat is de functie van een bewindvoerder?

Wanneer meerderjarige personen door hun gezondheidstoestand niet in staat zijn om zelf, permanent of tijdelijk, hun persoonlijke belangen (bv. echtscheiding vorderen, kind erkennen) of vermogensrechtelijke belangen (bv. eigendom verkopen, lening afsluiten) te beheren, kan een bewindvoerder worden aangesteld.

Denk bijvoorbeeld aan dementerende personen, aan comapatiënten, aan mensen met psychische problemen die eventueel gedwongen werden opgenomen in een instelling, ...

Stelt de vrederechter een bewindvoerder aan, dan verplicht de wet hem om met een checklist na te gaan welke handelingen de beschermde persoon zelf nog kan verklaren over zijn persoon en zijn goederen.

Kan de beschermde persoon bijvoorbeeld nog geldig zijn toestemming geven in een medische behandeling (zoals bv. orgaandonatie), kan hij met een elektronische identiteitskaart documenten ondertekenen, kan de beschermde persoon nog goederen verkopen, een huis aankopen, een huurovereenkomst aangaan, periodieke schulden aangaan, schenkingen doen, en zijn belastingen aangeven en betalen?

Het antwoord op al die vragen is bepalend voor de bevoegdheden, ofwel verantwoordelijkheden, van de bewindvoerder. Is de vrederechter van oordeel dat de beschermde persoon niet in staat is om al die handelingen zelf te verrichten, dan is de bewindvoerder voortaan de persoon die daarvoor bevoegd is. De bevoegdheden van de bewindvoerder reiken dus maar zover als de bescherming reikt.

Bewindvoering is dus altijd juridisch maatwerk omdat de bewindvoerder maar over zoveel persoonlijke en vermogensrechtelijke bevoegdheden beschikt als hij nodig heeft om de belangen van de beschermde persoon te behartigen.

Heb ik een advocaat nodig als bewindvoerder?

Het aanstellen van een advocaat als (professioneel) bewindvoerder heeft heel wat voordelen voor zowel de beschermde persoon als diens familieleden.

Een advocaat is ook juridisch geschoold waardoor hij zich met kennis van zaken ontfermt over de belangen van de beschermde persoon.

Ook zijn advocaten-bewindvoerders gedekt door hun beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Die verzekering dekt onder meer schade die voortvloeit uit fouten gemaakt door de bewindvoerder.

Als ‘buitenstaander’ kan de advocaat-bewindvoerder bovendien een onafhankelijke positie innemen. Daardoor kan het bewind zo objectief als mogelijk verlopen en kan inmenging in het privéleven van de beschermde persoon zoveel als mogelijk beperkt worden. Dankzij de aanstelling van een professionele advocaat-bemiddelaar kunnen bijgevolg ruzies vermeden worden.

Lees meer

Akkoord
Situatie
Relatie en gezin

Hoe wordt een bewindvoerder aangesteld?

De vrederechter kan de bewindvoering organiseren jouw vraag zelf, op vraag van een belanghebbende persoon in je omgeving of op vraag van het OCMW of de procureur des Konings.

Meer lezen
Overleg
Situatie
Ondernemen

Hoe kom je van een bewindvoerder af?

De vrederechter kan de opdracht van de bewindvoerder op elk moment wijzigen of beëindigen. Hoe begin je eraan?

Meer lezen

Deel dit artikel

Deel dit artikel

Zoek een advocaat

Niet zeker over uw situatie en u wil een advocaat in de buurt zoeken?

Ook interessant

Co-ouderschap

Meer lezen

Ik wil scheiden

Meer lezen