Ga verder naar de inhoud
Pleidooi
16/09/22

Het Brusselse assisenhof denkt 'outside the box' en speelt juridisch op veilig

Het Brusselse assisenhof heeft geoordeeld dat de beschuldigden op het proces over de terreuraanslagen in Brussel en Zaventem niet in aparte glazen boxen mogen zitten. Volgens het hof schenden de huidige boxen de rechten van verdediging en maken ze een eerlijk proces onmogelijk, onder meer omdat de box een vlotte communicatie tussen cliënt en advocaat bemoeilijkt.

De boxen beroerden de gemoederen

De discussie over de glazen boxen heeft de gemoederen de afgelopen periode flink beroerd. De klacht van de advocaten van de beschuldigden dat de "kooien" waarin hun cliënten hun assisenproces moeten volgen mensonterend zouden zijn of hen op voorhand al zou framen als gevaarlijke misdadigers, stuitte begrijpelijk op heel wat verontwaardiging en tegenkanting vanuit de hoek van de slachtoffers en van de publieke opinie.


"Op basis van rechtspraak van het Europees Hof van de Rechten van de Mens wordt het gebruik van dergelijke glazen beschuldigdenboxen juridisch niet uitgesloten, zolang dit geval per geval gemotiveerd kan worden en zolang vertrouwelijke communicatie tussen de beschuldigde en zijn advocaat maar verzekerd blijft. Het hof heeft geoordeeld dat de huidige boxen de rechten van de verdediging schenden, een eerlijk proces zelfs onmogelijk maken, ondermeer omdat de boxen een vlotte communicatie tussen beschuldigde en advocaat bemoeilijken."
Sofie Demeyer, woordvoerder Advocaat.be
Woordvoerder Sofie Demeyer
Woordvoerder Sofie Demeyer - De Klikfabrik

Ook het vermoeden van onschuld speelt een belangrijke rol want ongetwijfeld heeft een dergelijke box een bepaalde impact op de perceptie en interpretatie van de leden van een onervaren volksjury. Het vermoeden van onschuld is niet (nooit) verwaarloosbaar, ook niet in de context van de brutale aanval op onze maatschappij op 22 maart 2016. Het vermoeden van onschuld moet net gewaarborgd worden omdat het zo integraal deel uitmaakt van de fundamenten van die geterroriseerde maatschappij. Eén ding is zeker: het hof van assisen heeft een moeilijke afweging moeten maken.

Nog iets over het oordeel van het assisenhof

Het hof heeft uiteindelijk niet alleen een EVRM-vriendelijke beslissing genomen, het zal ongetwijfeld ook in het achterhoofd hebben gehouden dat een onvoldoende motivering tot een verbreking van het arrest door het Hof van Cassatie had kunnen leiden, met als gevolg dat heel het assisenproces overgedaan zou moeten worden – en dat is een scenario dat niemand dient. Gezien de procedurele risico's heeft het hof met zijn uitspraak juridisch op veilig gespeeld.