Ga verder naar de inhoud
Ondervraging
7/04/22

Vertrouwelijk overleg bij de politie duldt geen pottenkijkers

U herinnert het zich ongetwijfeld: in mei vorig jaar kwam aan het licht dat de politiezone van Erpe-Mere vertrouwelijke gesprekken tussen advocaten en cliënten kon afluisteren. Daarover loopt er nog een onderzoek van het Comité P dat toezicht houdt op het werk van de politiediensten. Maar er is wel al een eerste rapport van het controleorgaan op de politionele informatie en daaruit blijkt al hoe sommige politie-eenheden omgaan met het vertrouwelijk overleg tussen een advocaat en zijn cliënt op het politiekantoor. Voor de politie de verdachte van een misdrijf begint te verhoren heeft die verdachte in ons land recht op een strikt vertrouwelijk gesprek met zijn advocaat. En ook tijdens dat verhoor kan een verdachte nog eens zo’n overleg van 15 minuten met zijn advocaat eisen.

Lees hier enkele opmerkelijke bevindingen uit dat rapport:

  • In 27% van de 222 politiekorpsen die de vragenlijst hebben ingevuld, is er in het lokaal voor vertrouwelijk overleg een camerasysteem aanwezig en in ongeveer de helft daarvan is beluisteren en opnemen van de gesprekken ook mogelijk
  • 22 % vindt dat cameratoezicht tijdens dat vertrouwelijk overleg tussen advocaat en verdachte nodig is voor de veiligheid. In het feit dat er aan de advocaat of de verdachte niet gevraagd worden of zij met dat cameratoezicht akkoord gaan zien die politie-eenheden geen probleem voor het vertrouwelijk karakter van het overleg van de advocaat met zijn cliënt.
  • Bij 10 politiekorpsen werd er een steekproef gedaan, in 6 van de gevallen werd het vertrouwelijk overleg tussen de advocaat en de verdachte sowieso gefilmd. Het gesprek zelf werd daarbij niet opgenomen. Maar op 1 plaats werd het gesprek wel opgenomen en beluisterd!

Adviezen van het controleorgaan aan de minister van Justitie

Het Controleorgaan op de politionele informatie geeft nu een aantal adviezen aan de minister van Justitie om dat cameratoezicht in de verhoorkamers anders aan te pakken en er regels voor vast te leggen die door de politie moeten worden nageleefd.

Wat adviseert het Controleorgaan bijvoorbeeld?

  • Dat de politie een apart lokaal voorziet voor dat vertrouwelijk overleg. Nu gebeurt dat overleg vaak in het verhoorlokaal en daar staat er meestal al opname-appartuur. Daardoor bestaat het risico dat het vertrouwelijk overleg ook wordt gefilmd en/of opgenomen.
  • ​Als het overleg toch plaatsvindt in het verhoorlokaal, moet er een duidelijke knop zijn om die opname-apparatuur aan- en uit te zetten.
  • Als er een verdachte een gevaar vormt voor de veiligheid van bijvoorbeeld de advocaat kan het gesprek om veiligheidsredenen uitzonderlijk worden opgenomen maar dan moet dat op voorhand wel gezegd worden aan de verdachte en aan de advocaat.

Advocaat.be steunt de vraag om spelregels vast te leggen waaraan de politiediensten zich moeten houden om ervoor te zorgen dat het vertrouwelijk overleg tussen een advocaat en een verdachte echt vertrouwelijk is. Wij volgen dat nauwgezet verder op.