Ga verder naar de inhoud
16/09/16

Het Brusselse hof van assisen denkt volgens Advocaat.be 'outside the box' en speelt juridisch op veilig.

De discussie over de glazen boxen heeft de gemoederen de afgelopen periode flink beroerd. De klacht van de advocaten van de beschuldigden dat de “kooien” waarin hun cliënten hun assisenproces moeten volgen mensonterend zouden zijn of hen op voorhand al zou framen als gevaarlijke misdadigers, stuitte begrijpelijk op heel wat verontwaardiging en tegenkanting vanuit de hoek van de slachtoffers en van de publieke opinie.

Woordvoerder Sofie Demeyer
Woordvoerder Sofie Demeyer - De Klikfabrik

“Op basis van rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens wordt het gebruik van dergelijke glazen beschuldigdenboxen juridisch niet uitgesloten, zolang dit geval per geval gemotiveerd kan worden en zolang vertrouwelijke communicatie tussen de beschuldigde en zijn advocaat maar verzekerd blijft,” zegt Sofie Demeyer, woordvoerder van Advocaat.be (ook bekend als de Orde van Vlaamse Balies). “Het hof heeft geoordeeld dat de huidige boxen de rechten van verdediging schenden, een eerlijk proces zelfs onmogelijk maken, onder meer omdat de boxen een vlotte communicatie tussen beschuldigde en advocaat bemoeilijken.”

Ook het vermoeden van onschuld speelt een belangrijke rol want ongetwijfeld heeft een dergelijke box een bepaalde impact op de perceptie en interpretatie van de leden van een onervaren volksjury? Het vermoeden van onschuld is niet (nooit) verwaarloosbaar, ook niet in de context van de brutale aanval op onze maatschappij op 22 maart 2016. Het vermoeden van onschuld moet net gewaarborgd worden omdat het zo integraal deel uitmaakt van de fundamenten van die geterroriseerde maatschappij. Eén ding is zeker: het hof van assisen heeft een moeilijke afweging moeten maken.

Het hof heeft uiteindelijk niet enkel een EVRM-vriendelijke beslissing genomen, het zal ongetwijfeld ook in het achterhoofd hebben gehouden dat een onvoldoende motivering tot een verbreking van het arrest door het Hof van Cassatie had kunnen leiden, met als gevolg dat heel het assisenproces overgedaan zou moeten worden – en dat is een scenario dat niemand dient. Gezien de procedurele risico’s heeft het hof met zijn uitspraak juridisch op veilig gespeeld.

Lees ook ons nieuwsartikel hierover

Pleidooi
Nieuws
16/09/22

Het Brusselse assisenhof denkt 'outside the box' en speelt juridisch op veilig

Het Brusselse assisenhof heeft geoordeeld dat de beschuldigden op het proces over de terreuraanslagen in Brussel en Zaventem niet in aparte glazen boxen mogen zitten. Volgens het hof schenden de huidige boxen de rechten van verdediging en maken ze een eerlijk proces onmogelijk, onder meer omdat de box een vlotte communicatie tussen cliënt en advocaat bemoeilijkt.

Meer lezen

Laatste persberichten

Overleg
4/08/23

Advocaat.be reageert bezorgd over voorgestelde wetsontwerp rond bewindvoering

Advocaat.be uit haar bezorgdheid over het voorgestelde wetsontwerp rond bewindvoering, zoals voorgesteld door minister van Justitie Vincent Van Quickenborne. Dit wetsontwerp wil een kleine groep van nalatige, buitensporige en frauduleuze bewindvoerders aanpakken. En hoewel advocaat.be de intentie achter het wetsontwerp begrijpt om misbruiken en wantoestanden aan te pakken, zijn er enkele bezwaren.

Meer lezen
7/07/23

Overzicht van de tuchtprocedures tegen advocaten in Vlaanderen

Het College van Toezicht van de Vlaamse advocatuur heeft zijn derde verslag gepubliceerd. Dat geeft een overzicht van de tuchtprocedures tegen advocaten in Vlaanderen (inclusief Brussel-Nederlands) in het gerechtelijk jaar dat loopt van 1 september 2021 tot 31 augustus 2022.

Meer lezen
Stop
3/07/23

Advocaat.be steunt de boodschap van de familie Van Espen

Advocaat.be looft het genuanceerde en positieve karakter van de brief van de familie Van Espen eind april aan de Kamercommissie Justitie. Advocaat.be zal op 4 juli in de hoorzitting van de Kamercommissie uiteenzetten dat we de boodschap van de familie Van Espen onder meer ondersteunen via onze inspanningen bij de oprichting en uitrol van de zorgcentra na seksueel geweld.

Meer lezen