Ga verder naar de inhoud
11/04/11

Wij zijn tevreden dat het Grondwettelijk Hof een decreetswijziging vernietigde die het voor mensen moeilijker maakte om een vergunning te betwisten bij de rechter.

Wie bezwaren heeft tegen het uitreiken van een omgevingsvergunning moet daarvoor argumenten aanhalen. In een decreet werd bepaald dat alle bezwaren tijdens de gunningsprocedure bij de administratie moesten worden geopperd en niet later. Wie later bezwaren uitte, kon nergens meer terecht met zijn bemerkingen als de administratie de procedure afrondt. Wij vonden het niet terecht dat mensen hun argumenten dan ook niet meer konden laten beoordelen door een rechter. We zijn tevreden dat het Grondwettelijk Hof diezelfde mening toegedaan is.

Het decreet ontzegde mensen in bepaalde gevallen een correcte toegang tot de rechter, wij zijn tevreden dat het Grondwettelijk Hof tot dezelfde vaststelling kwam.

Waarover ging het eigenlijk: een concreet voorbeeld

Stel: je verneemt dat iemand een appartementsgebouw van 4 verdiepingen naast jouw huis wil bouwen en er wordt een openbaar onderzoek opgestart. Je vreest vooral dat je door het appartementsgebouw visuele hinder zoals zonlichtverlies in de tuin zal hebben en dient een bezwaarschrift in. Toch wordt de omgevingsvergunning toegekend, en ook in beroep bij de Bestendige Deputatie (de provincie) krijg je ongelijk. De administratieve weg om die vergunning aan te vechten leverde niets op maar je kan die vergunning wel nog aanvechten voor een rechter, in Vlaanderen is dat bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Je schakelt een advocaat in.

Tijdens de voorbereiding van die procedure voor de rechter vindt jouw advocaat nog een ander argument om de vergunning te betwisten. Zo blijkt bijvoorbeeld dat de mobiliteitsimpact van de aanvraag helemaal niet werd onderzocht.

Door een wijziging van het decreet van 4 april 2014, dat de procedure bij de Vlaamse bestuursrechtscolleges regelt, kon de advocaat dat nieuwe argument sinds 24 juni 2021 niet meer voor de rechter inroepen.

Waarom kon je met je argument niet meer bij de rechter terecht?

Omdat er in het gewijzigde decreet stond dat je dit argument (deze onwettigheid) mogelijk eerder al had moeten opwerpen toen je de vergunning eerst bij jouw gemeente en later bij de Deputatie aanvocht. Deed u dat niet, dan was dat pech voor jou. Zo stond het in artikel 35, 3de lid dat aangepast werd in de decreetswijziging.

Deze zogenaamde attentieplicht had als doel om de burger te straffen als deze kennelijk had verzuimd de vermeende onwettigheid eerder in de procedure in te roepen.

Voor een rechtzoekende (en zijn advocaat) betekende dit dat zij meteen ALLE mogelijke argumenten over onwettelijkheden op tafel moesten leggen van zodra zij met een voor hen betwistbare omgevingsvergunning geconfronteerd werden.

Met deze nieuwe bepaling wou de Vlaamse overheid klaarblijkelijk bekomen dat minder vergunningen, betwist werden. Wij hebben ons tegen deze nieuwe regels verzet.

Als burgers een argument tegen een omgevingsvergunning niet inriepen tijdens de procedure bij de administraties, konden ze dat argument dus later niet meer laten beoordelen door een rechter,” zegt Sofie Demeyer, woordvoerder van Advocaat.be . “Wij zijn tevreden dat het Grondwettelijk Hof net als Advocaat.be oordeelde dat dit een drempel is die de toegang tot de rechter moeilijker maakt.
Sofie Demeyer

Het Grondwettelijk Hof oordeelt terecht dat je van een burger niet mag verwachten dat hij het in complexe, technische dossiers altijd meteen opmerkt als een overheid een onwettigheid begaat. Van een overheid mag je daarentegen verwachten dat ze zelf zorgvuldig handelt en zelf een onregelmatigheid rechtzet als ze die zich voordoet.”

Laatste persberichten

Vluchtelingenkamp
2/11/23

DVZ moet advocaten de rechtstreekse contactgegevens bezorgen van haar ambtenaren, dat heeft de rechter beslist.

De rechtbank heeft in een recente uitspraak bevolen dat DVZ advocaten de rechtstreekse contactgegevens van haar ambtenaren moet verstrekken. De rechtbank gaat daarmee in op onze eis en mr. Kati Verstrepen, advocaat in vreemdelingenrecht.

Meer lezen
28/10/23

Vandaag rouwt de hele advocatuur met de familie van mr. Van der Stichelen.

Met afgrijzen verneemt Advocaat.be het gewelddadige overlijden van mr. Claudia Van der Stichelen in Sint-Lievens-Houtem en het neerschieten van haar zoon. We betuigen ons medeleven aan alle dierbaren van het slachtoffer.

Meer lezen
Overleg
4/08/23

Advocaat.be reageert bezorgd over voorgestelde wetsontwerp rond bewindvoering

Advocaat.be uit haar bezorgdheid over het voorgestelde wetsontwerp rond bewindvoering, zoals voorgesteld door minister van Justitie Vincent Van Quickenborne. Dit wetsontwerp wil een kleine groep van nalatige, buitensporige en frauduleuze bewindvoerders aanpakken. En hoewel advocaat.be de intentie achter het wetsontwerp begrijpt om misbruiken en wantoestanden aan te pakken, zijn er enkele bezwaren.

Meer lezen