Ga verder naar de inhoud

Ik behaalde mijn rechtendiploma buiten de Europese Unie

Als je je rechtendiploma buiten de Europese Unie behaalde dan word je niet zomaar toegelaten tot de Belgische advocatuur omdat buitenlandse studieprogramma's vaak heel erg afwijken van de Belgische rechtenopleiding.

Ik ben nog niet actief als advocaat maar wil advocaat worden in België

Neem contact op met een van de Belgische universiteiten, alleen zij zijn bevoegd om te oordelen of je buitenlandse rechtendiploma gelijkwaardig is aan het Belgische. Het kan dat ze jou dan opleggen welke vakken je nog moet volgen zodat jouw diploma kan worden gelijkgesteld met een Belgisch rechtendiploma.

Voorbeelden

Jan is een Belg met een Amerikaans diploma

Jan komt uit België maar hij behaalde zijn rechtendiploma aan een Amerikaanse universiteit. Hij neemt contact op met een Belgische universiteit die hem verplicht extra vakken te volgen en examens af te leggen. Jan slaagt voor die examens en krijgt een gelijkwaardig diploma. Hij kan zich nu inschrijven op de lijst van stagiairs aan een balie van zijn keuze.

Yelana is een Russische met een Russisch diploma

Yelena komt uit Rusland en behaalde haar rechtendiploma aan een Russische universiteit. Zij neemt contact op met een Belgische universiteit die haar verplicht extra vakken te volgen en examens af te leggen. Yelena slaagt voor die examens en krijgt een gelijkwaardig diploma. Yelena kan zich nu inschrijven op de lijst van de stagiairs aan een balie van haar keuze.

Ik ben al advocaat in het land waar ik mijn rechtendiploma behaalde

Als je je inschrijving bij de balie van herkomst behoudt, dan kan je vragen om te worden opgenomen op de B-lijst van een balie.

De raad van de Orde van de balie beslist over de inschrijving op de B-lijst en gaat na:

  • of je regelmatig bent ingeschreven bij je balie van herkomst,
  • of je voldaan hebt aan eventuele stageverplichting bij die balie,
  • of er wettelijke of deontologische onverenigbaarheden bestaan,
  • of je je ertoe verbonden hebt om je te onderwerpen aan de tucht, de reglementen en de beslissingen van raad van de Orde,
  • of jouw status strookt met de wetgeving op het verblijf en de activiteiten van vreemdelingen in België,
  • of je beroepsaansprakelijkheid gedekt is door een verzekering of waarborg aangegaan volgens de regels van je land van herkomst en of die op het vlak van dekking en voorwaarden minstens gelijkwaardig is aan die van de advocaten ingeschreven op het tableau.

Meer info kan je vragen bij de balie waar je wil inschrijven.

Bijgewerkt op 1 juli 2024