Ga verder naar de inhoud

Wat kost een advocaat?

Een advocaat ontvangt een ereloon, aangevuld met een vergoeding voor gemaakte kosten. Er zijn geen vaste tarieven. Maak daarom op voorhand goede afspraken met jouw advocaat.

Ereloon

Een advocaat ontvangt voor zijn prestaties een ereloon. Dat kan die berekenen volgens:

  • Uurtarief: je betaalt een bepaald bedrag per uur dat jouw advocaat aan jouw zaak werkt.
  • Waarde van de zaak: je betaalt een bepaald percentage van de waarde van de zaak.
  • Geleverde prestaties: je betaalt naargelang het belang van de zaak, de moeilijkheidsgraad, het resultaat ...
  • Vast bedrag: jij en jouw advocaat komen een vast bedrag overeen.
  • Jaarcontract: bedrijven werken soms met een jaarcontract als ze verschillende zaken aan dezelfde advocaat bezorgen.

Kosten

Een advocaat ontvangt, naast zijn ereloon, een vergoeding voor de gemaakte kosten, zoals briefwisseling, verplaatsingskosten en telefoon. Als die je bijstaat in een procedure moet je ook gerechtskosten betalen, voor de rechtbank en gerechtsdeurwaarder.

Gratis advocaat

Advocaten kunnen pro Deo optreden voor rechtzoekenden waarvan het inkomen zich onder een bepaalde grens bevindt of gelijkgestelde categorieën (bijvoorbeeld minderjarigen of leefloners). Een advocaat geeft dan, net zoals voor een betalende cliënt, een volledig en nauwkeurig juridisch advies, bijstand en vertegenwoordiging, al dan niet in het kader van een procedure. Dat heet juridische tweedelijnsbijstand of pro Deo.

Terugbetaling kosten advocaat

Een rechtsbijstandsverzekering dekt de erelonen en kosten van advocaten en experten, en bepaalde gerechtskosten. Je kan een afzonderlijke polis afsluiten of een luik rechtsbijstand aansluitend bij je auto-, wonings- of gezinsverzekering.

Lees hieronder meer

Bij een afzonderlijke meer globale rechtsbijstandsverzekering verzeker je jou tegen de kosten van allerlei gerechtelijke procedures. Voor vaak voorkomende conflicten zoals echtscheidingen komen de meeste verzekeraars echter niet tussen. Weet dat je altijd vrij een advocaat mag kiezen. Geen enkele verzekering kan je een keuze opleggen.

Praten
Praktisch

Rechtsbijstandsverzekering

Een rechtsbijstandsverzekering vergoedt bepaalde kosten die komen kijken bij een geschil. Dankzij die verzekering kan je opkomen voor jouw rechten zonder angst voor hoge kosten.

Meer lezen

In een procedure moet de verliezende partij een rechtsplegingsvergoeding betalen. Dat is een forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en erelonen van de advocaat van de partij die gelijk kreeg. Die bedragen zijn wettelijk vastgelegd en hangen af van de aard en vooral van de waarde van de zaak. Een rechtsbijstandsverzekering kan ook daarin tegemoetkomen.

Modelcontract

Leg afspraken met jouw advocaat op voorhand goed vast, zodat je later niet voor verrassingen komt te staan. Gebruik daarvoor eventueel dit modelcontract van Advocaat.be.

Tips

  • Vraag dat jouw advocaat je regelmatig op de hoogte brengt van de (financiële) stand van zaken. Misschien kan je de betaling spreiden.
  • Er zijn geen vaste tarieven. Maak van bij het begin concrete afspraken met jouw advocaat, eventueel via dit Modelcontract
  • Ga zeker na of je recht hebt op een Pro-Deoadvocaat