Ga verder naar de inhoud
Politie

Ik ben gedagvaard voor de politierechtbank, wat nu?

Bij een dagvaarding is een goede opvolging cruciaal. Je weet best wat je te doen staat.

Op basis van de dagvaarding krijg je een toelating om jouw dossier in te kijken op de griffie van de politierechtbank en hiermee te kunnen nagaan wat er concreet aan de hand is.

Beslis je naar de zitting alleen te gaan? Dan krijg je de mogelijkheid om je persoonlijk te verdedigen over de feiten.

Weet ook dat het Openbaar Ministerie, dat een straf zal vorderen tegen jou, in bezit is van een uittreksel van je strafregister. Dus als je al eerder feiten hebt gepleegd, dan zal je hoogstwaarschijnlijk een zwaardere straf krijgen.

Het vonnis zal ofwel ter plaatse uitgesproken worden ofwel op een bepaalde datum die de politierechter bepaalt.

Niet akkoord met je straf? Een beroepstermijn van 30 dagen begint te lopen vanaf de dag van de uitspraak. Zo heb jij de mogelijkheid om beroep aan te tekenen als je niet akkoord gaat met de beslissing of de straf te of niet genoeg streng vindt. Ook het Openbaar Ministerie heeft diezelfde tijd om al dan niet beroep in te dienen.

Heb ik een advocaat nodig?

De aanwezigheid van een advocaat voor de politierechtbank is heel nuttig. Eerst zal die jouw dossier grondig bekijken en samen met jou bespreken wat de eventuele gevolgen kunnen zijn. Die kan je ook perfect vertellen hoe een zitting voor de politierechtbank in de praktijk verloopt.

Tijdens de zitting is jouw aanwezigheid niet verplicht als de advocaat er je vertegenwoordigt. Je advocaat zal je dan ook op basis van je dossier kunnen zeggen of het nodig is dat je mee naar de rechtbank gaat of niet.

Je advocaat zal op specifieke omstandigheden wijzen om de rechter (op juridische of feitelijke gronden) te overtuigen dat je geen, of geen volledige, schuld treft. En zelfs als je wel schuldig bent, dan kan een goede argumentatie een groot verschil betekenen voor de straf die je krijgt. Je advocaat kent namelijk ook het recht en de toepasselijke wetten en kan dus met goede kennis van zaken en met de nodige ervaring een milde straf pleiten voor jou.

Als jouw advocaat verzachtende omstandigheden aantoont, dan kan een politierechter de wettelijk bepaalde geldboete verminderen. Die kan eventueel ook de intrekking van je rijbewijs aanpassen, zodat je bijvoorbeeld tijdens de week nog steeds jouw wagen kan gebruiken om te gaan werken.

Check zeker ook of je een rechtsbijstandsverzekering hebt. Dat kan in een afzonderlijke polis of als extra luik in uw autoverzekering. Dan bestaat de kans dat de kosten voor jouw verdediging voor de rechter door een advocaat die je zelf kan kiezen gedekt zijn.

Deel dit artikel

Deel dit artikel

Zoek een advocaat

Niet zeker over uw situatie en u wil een advocaat in de buurt zoeken?