Ga verder naar de inhoud

Mijn werknemer had een arbeidsongeval, wat moet ik doen?

Er is sprake van een arbeidsongeval als een werknemer een letsel oploopt tijdens en door de uitvoering van de arbeidsovereenkomst door een ongeval . Het gaat echter niet alleen om ongevallen terwijl werknemers aan het werk zijn, maar ook om ongevallen op de weg van en naar het werk. Ook werknemers die thuis werken kunnen het slachtoffer worden van een arbeidsongeval.

Om te kunnen spreken van een arbeidsongeval, moeten de werknemer bewijzen dat drie voorwaarden vervuld zijn:

  • Een plotse gebeurtenis of ongeval, dus geen ziekte.
  • Een mentaal of lichamelijk letsel, of schade aan prothesen of orthopedische toestellen.
  • Tijdens en door de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Er moet dus een oorzakelijk verband bestaan tussen het ongeval en de arbeid.

De werknemer meldt je het arbeidsongeval best zo snel mogelijk , ook wanneer die (nog) geen hinder ondervindt. Zo vermijdt elke partij achteraf eventuele discussies.

Vervolgens moet je als werkgever binnen een termijn van acht dagen na het ongeval, het ongeval melden aan je arbeidsongevallenverzekeraar, samen met een attest van eerste vaststelling waarin de letsels van de werknemer worden beschreven. Als je weigert het ongeval te melden, dan kan de werknemer zelf contact opnemen met Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico's, en kan die zelf (of een naaste) het ongeval melden bij je arbeidsongevallenverzekeraar.

De arbeidsongevallenverzekeraar beslist vervolgens of het wel degelijk een arbeidsongeval betreft. Zolang de arbeidsongevallenverzekeraar geen beslissing heeft genomen, betaalt je als werkgever aan je werknemer gedurende de eerste dertig dagen een gewaarborgd loon uit. Nadien neemt het ziekenfonds van de werknemer de kosten van het ongeval ten laste, die deze zal terugvorderen bij de verzekeraar. Als de verzekeraar vervolgens het arbeidsongeval erkent, dan betaalt die de kosten en de eventuele vergoeding voor arbeidsongeschiktheid van de werknemer.

Meent de verzekeraar dat het geen arbeidsongeval is, dan kan de werknemer wederom contact opnemen met Fedris, die dan een onderzoek zal instellen naar de beslissing van de verzekeraar.

Als de werknemer het niet eens is met het resultaat van dat onderzoek, kan hij tot slot de arbeidsrechtbank inschakelen.

Waarom raadpleeg je best een advocaat?

Het is belangrijk om zo snel mogelijk alle juiste gegevens te hebben om een overzicht te kunnen maken. Je moet namelijk het schadegeval aangeven bij de arbeidsongevallenverzekeraar met correcte. Je advocaat kan je bijstaan zodat de administratieve afhandeling van het arbeidsongeval zodat het niet nodeloos vertraagd of ongegrond verklaard wordt.

Deel dit artikel

Deel dit artikel

Zoek een advocaat

Niet zeker over uw situatie en u wil een advocaat in de buurt zoeken?