Ga verder naar de inhoud
Ondernemen

Wat kan ik doen bij het faillissement van een leverancier?

Je hebt net je bestelling gedaan maar nu blijft dat je leverancier niet kan leveren. Wat kan je dan doen?

Het is voor de curator niet altijd mogelijk om je op de hoogte te brengen over het faillissement van je leverancier, bijvoorbeeld omdat de administratie van de leverancier zo chaotisch is dat de curator geen overzichtelijke klantenlijst kan terugvinden. Als je vermoedt dat je leverancier failliet is, dan kan je dat sowieso opzoeken in de Kruispuntbank van Ondernemingen of via de website van het Belgisch Staatsblad.

Als je een bestelling geplaatst hebt bij een failliet verklaarde leverancier, dab bestaat de kans dat u deze bestelling toch nog ontvangt. Dat is het geval wanneer de curator je levering vindt en het duidelijk is dat deze voor jou bestemd is.

Wanneer het daarentegen duidelijk wordt dat je jouw bestelling niet meer zal ontvangen ook al heb je al een voorschot betaald, dan moet je een schuldvordering indienen binnen het jaar na de datum van het faillietverklarend vonnis.
Houd er rekening mee dat je gewoon “bij de hoop” schuldeisers komt, zonder enig voorrecht. Het is daarom aan te raden om geen al te hoge voorschotten te betalen.

Het is daarnaast ook mogelijk dat je bij het plaatsen van je bestelling contractueel met je leverancier een schadevergoeding was overeengekomen voor het geval van een vertraagde of uitblijvende bestelling. Je hebt dan wel recht op dergelijke contractuele schadevergoeding maar je zal ook daarvoor een schuldvordering moeten indienen, zodat dat kans bestaat dat je nooit betaald wordt. Het instellen van een schuldvordering staat dus niet steeds garant voor het ontvangen van de gelden. Als schuldeiser zonder voorrecht sta je achteraan in de spreekwoordelijke rij. Het maakt niet uit of je als eerste aangifte doet of niet. De kans dat je wordt terugbetaald, is klein. Toch blijft het heel nuttig om aangifte van schuldvordering te doen. De vordering maakt het namelijk mogelijk dat je het bedrag als bedrijfsverlies kan inbrengen en het reeds betaalde btw-bedrag kan recupereren.

Belgische natuurlijke personen kunnen ervoor kiezen om de schuldvordering digitaal in te dienen via www.regsol.be of om de schuldvordering schriftelijk in te dienen bij de curator. Belgische rechtspersonen of natuurlijke personen met raadsman kunnen de schuldvordering enkel digitaal indienen via www.regsol.be.

Heb ik een advocaat nodig?

Een advocaat kan je in de eerste plaats adviseren bij het aangaan van overeenkomsten met je leverancier. Een advocaat kan je daarnaast helpen bij het indienen van uw schuldvorderingen. Die heeft daar namelijk ervaring mee, ontzorgt je heel makkelijk en zal je op de hoogte houden.

Deel dit artikel

Deel dit artikel

Zoek een advocaat

Niet zeker over uw situatie en u wil een advocaat in de buurt zoeken?