Ga verder naar de inhoud
Ontslag

Ik ben ontslagen om dringende reden. Wat nu?

Als je ontslagen wordt om dringende reden, verwijt je (ex-)werkgever jou een ernstige fout die elke verdere professionele samenwerking tussen jullie onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt. Die tekortkoming hoeft zich daarbij niet noodzakelijk in de professionele sfeer voor te doen. Ook een tekortkoming in de privésfeer kan leiden tot een ontslag om dringende reden.

Je werkgever moet bij een ontslag om dringende reden een strikte ontslagprocedure volgen. Eerst moet die zeker zijn dat je ernstig bent tekortgeschoten. Je (ex-)werkgever mag de nodige tijd nemen om daarvoor genoeg bewijzen te verzamelen. Eenmaal dat het geval is, beschikt die over een termijn van drie dagen om je te ontslaan.

Zodra de werkgever je ontslaat om dringende reden, beschikt die opnieuw over een termijn van drie dagen om je die dringende reden in een ontslagbrief mee te delen. Die ontslagbrief moet je aangetekend of door een gerechtsdeurwaarder ontvangen. Je (ex-)werkgever kan je die brief ook eigenhandig afgeven en je vragen een dubbel exemplaar voor ontvangst te handtekenen. Doe je dat niet, dan zal je de ontslagbrief toch nog aangetekend of door een gerechtsdeurwaarder krijgen.

In de ontslagbrief moet de werkgever de feiten die wijzen op een ernstige tekortkoming nauwkeurig beschrijven. Dat laat jou, en de rechter in het geval je het ontslag aanvecht, toe om te beoordelen of er inderdaad sprake is van een ernstige tekortkoming.

Als je ontslagen wordt om dringende reden, dan heb je geen recht op een werkloosheidsuitkering. De RVA kent enkel werkloosheidsuitkeringen toe aan wie geen arbeid en loon heeft door omstandigheden die onafhankelijk van de eigen wil. Dat is anders wanneer je je ontslag zou aanvechten. In dat geval kan de RVA je een voorlopige werkloosheidsuitkering toekennen.

Waarom raadpleeg je best een advocaat?

Als je vindt dat je werkgever de ontslagprocedure niet heeft gevolgd of dat je onterecht om dringende redenen bent ontslaan, dan kan je je ontslag aanvechten voor de arbeidsrechtbank. Je neemt dan best een advocaat onder de arm om voor jou na te gaan of je kans op slagen hebt, en zo ja, om je daarin vervolgens van A tot Z bij te staan.

Als de rechter oordeelt dat de werkgever de ontslagprocedure niet heeft gerespecteerd, dan is het ontslag zonder meer onrechtmatig en heb je recht op een opzeggingsvergoeding.

Als de werkgever de ontslagprocedure wel heeft gerespecteerd, zal de rechter nagaan of je wel degelijk een ernstige tekortkoming hebt begaan die elke verdere professionele samenwerking tussen jou en je werkgever onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt. Dat beoordeelt de rechter volledig zelf in het licht van de concrete omstandigheden. Zo kan hij rekening houden met verzachtende en verzwarende omstandigheden. Als de rechter meent dat je niet ernstig bent tekortgeschoten, heb je ook recht op een opzeggingsvergoeding.

Als je je ontslag aanvecht, dan kan de RVA je ook een voorlopige werkloosheidsuitkering geven. Je ontvangt dan maandelijks een uitkering, waardoor je met een gerust gemoed op zoek kunt naar een nieuwe job. Opgelet, daar hangen ook risico’s aan vast. Als de rechtbank oordeelt dat je ontslag om dringende reden onterecht was en je bijgevolg een opzeggingsvergoeding toekent, dan ben je verplicht al die voorlopige uitkeringen terug te betalen.

Deel dit artikel

Deel dit artikel

Zoek een advocaat

Niet zeker over uw situatie en u wil een advocaat in de buurt zoeken?