Ga verder naar de inhoud
School

Kan ik als leerling mijn schoolresultaten aanvechten?

Op het einde van het schooljaar krijg je een attest waar je niet akkoord mee bent. Je vindt dat je een ander had verdiend. Wat kan je dan doen?

Een ongunstig attest gekregen? Kijk eerst en vooral je examens en je attest in. Het attest moet grondig gemotiveerd zijn door de betrokken leerkrachten. Wie weet had de klassenraad goede redenen om je dat attest te geven.

Als je nog steeds niet akkoord gaat met de beslissing van de klassenraad, neem er dan eerst het schoolreglement bij om te vernemen hoe je die beslissing moet aanvechten.

De procedure om je je schoolresultaten te betwisten ziet er in grote lijnen steeds als volgt uit. Eerst zullen je ouders (of jijzelf als je meerderjarig bent) binnen een zeer korte termijn (vaak drie dagen na de dag waarop de klassenraad je zijn beslissing overhandigde) schriftelijk contact moeten opnemen met je school voor een persoonlijk gesprek met de voorzitter van de klassenraad.

Na afloop van dat gesprek kan de voorzitter beslissen om een nieuwe klassenraad samen te roepen als hij vindt dat je goede redenen hebt die dat rechtvaardigen. Anders zal hij geen nieuwe klassenraad samenroepen.

Besluit de voorzitter om geen nieuwe klassenraad samen te roepen, of zijn jij en je ouders het niet eens met de nieuwe beslissing van de klassenraad, dan kunnen je ouders (of jijzelf als je meerderjarig bent) zich – vaak opnieuw binnen een zeer korte termijn van drie dagen – richten tot de beroepscommissie van je school. Om een onafhankelijke beoordeling van je argumenten te garanderen, is die beroepscommissie samengesteld uit personen die wel en niet verbonden zijn aan je school. Voor die een beslissing neemt, moet de beroepscommissie jou en je ouders uitnodigen voor een gesprek. Bij dat gesprek mogen jullie je laten bijstaan door een vertrouwenspersoon, zoals een advocaat. Vervolgens kan de beroepscommissie de beslissing van de klassenraad bevestigen of wijzigen.

Ben je nog niet akkoord? Dan is de laatste optie om een procedure op te starten bij de Raad van State.

Waarom raadpleeg je best een advocaat?

Als je de beslissing van de klassenraad wil aanvechten, moet je heel snel reageren door de korte reactietijden. Het is daarom van belang elke seconde te laten tellen. Een advocaat kan jou en je ouders niet alleen op voorhand adviseren over de slaagkansen van een betwisting, maar zal voor jullie ook op tijd de nodige documenten en argumenten kunnen opstellen.

Daarnaast kan die jullie als vertrouwenspersoon bijstaan tijdens het gesprek met de beroepscommissie, en begeleiden tijdens een procedure voor de Raad van State (als het al zover komt natuurlijk).

Deel dit artikel

Deel dit artikel

Zoek een advocaat

Niet zeker over uw situatie en u wil een advocaat in de buurt zoeken?