Ga verder naar de inhoud
Auditorium

Hoe kan ik als student mijn studieresultaten betwisten?

Het einde van het semester is aangebroken en de vakantie lonkt. Helaas dreigen herexamens roet in het eten te gooien. Je gaat niet akkoord met de punten die je kreeg voor dat ene bepaalde vak. Kan je je academiejaar en vakantieplannen nog redden?

Kijk eerst en vooral je examens in. Wie weet had je docent goede redenen om je een onvoldoende te geven.

Als je nog altijd niet akkoord gaat, raadpleeg dan het onderwijs- en examenreglement van je onderwijsinstelling. Daarin vind je de interne beroepsprocedure terug, die je eerst zal moeten doorlopen. In het geval van een ongunstige examenbeslissing moet je een onderbouwd verzoek tot heroverweging indienen binnen een termijn van zeven dagen na de dag van je proclamatie.

Als je nog altijd niet akkoord gaat, raadpleeg dan het onderwijs- en examenreglement van je hogere onderwijsinstelling. Daarin vind je de interne beroepsprocedure terug, die je eerst zal moeten doorlopen. In het geval van een ongunstige examenbeslissing moet je een onderbouwd verzoek tot heroverweging indienen binnen een termijn van zeven dagen na de dag van je proclamatie. De interne beroepsprocedure leidt ofwel tot een gemotiveerde afwijzing van je verzoek omdat het niet-ontvankelijk is, ofwel tot gemotiveerde bevestiging of herziening van de oorspronkelijke beslissing.

Vervolgens kan je binnen een termijn van 7 dagen na de dag van de bekendmaking van het resultaat van de interne beroepsprocedure beroep aantekenen bij de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen. Als je onderwijsinstelling echter nalaat een beslissing te nemen, beschik je over een termijn van 20 dagen nadat je het intern beroep hebt aangetekend. Deelt je onderwijsinstelling tijdens deze termijn alsnog een datum mee waarop het een beslissing zal nemen, dan moet je binnen een termijn van 7 dagen na die beslissing beroep aantekenen bij de Raad.

Die beslissing kan leiden tot een afwijzing van jouw beroep of een vernietiging van de examenbeslissing. In dat laatste geval zal de Raad jouw onderwijsinstelling verplichten een nieuwe beslissing te nemen. Die beslissing kan je opnieuw aanvechten, ditmaal meteen voor de Raad.

Waarom raadpleeg je best een advocaat?

Als je de beslissing van je onderwijsinstelling wil aanvechten, moet je zeer snel actie ondernemen. Het is daarom van belang elke seconde te laten tellen. Een advocaat kan jou en je ouders niet alleen preventief adviseren over de slaagkansen van een betwisting, maar zal voor je ook tijdig de nodige documenten en argumenten kunnen opstellen voor de interne beroepsprocedure en de procedure voor de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen.

Deel dit artikel

Deel dit artikel

Zoek een advocaat

Niet zeker over uw situatie en u wil een advocaat in de buurt zoeken?