Ga verder naar de inhoud
Man en kind onderweg

Hoe krijg ik een verblijfsvergunning voor mijn familie?

Als je in België verblijft, kunnen jouw gezinsleden onder bepaalde voorwaarden ook toestemming krijgen om naar België te komen. Dat heet ‘verblijf op grond van gezinshereniging’.

Hoe kunnen jouw gezinsleden zo’n verblijfsvergunning verkrijgen?

Hoe kunnen jouw gezinsleden zo’n verblijfsvergunning verkrijgen:

  1. Als je een vreemdeling van een derde land bent (een land van buiten de Europese Unie), dan moeten de leden van jouw gezin naar de Belgische ambassade van het land waar ze officieel verblijven om een aanvraag tot gezinshereniging te doen. Ben je Belg of EU-burger, dan kunnen jouw gezinsleden de aanvraag indienen bij de Belgische ambassade of bij de gemeente.
  2. De Dienst Vreemdelingenzaken behandelt de aanvragen tot gezinshereniging.
  3. Je moet bewijzen dat je over voldoende huisvesting en een ziekteverzekering beschikt voor jezelf en de leden van jouw gezin. Je moet ook voldoende en stabiele bestaansmiddelen hebben. Al die documenten moeten jouw gezinsleden afgeven bij de aanvraag aan de ambassade of het gemeentebestuur.
  4. Indien je een vreemdeling van een derde land bent, dan moet je ook een medisch attest en attest van goed gedrag en zeden voorleggen.
  5. Als jouw gezinsleden toestemming krijgen om voor een beperkte periode in België te verblijven, krijgen ze een verblijfsdocument. Dat is vaak even lang geldig als jouw verblijfsdocument.

Let op, niet iedereen in jouw familie wordt beschouwd als een gezinslid volgens de wet. Hierover vind je meer informatie bij gezinshereniging.

Heb ik een advocaat nodig voor gezinshereniging?

De laatste jaren is de wetgeving over gezinshereniging erg ingewikkeld en technisch geworden. Een advocaat helpt je bepaalde valkuilen te vermijden. Soms oordeelt de Dienst Vreemdelingenzaken bijvoorbeeld dat jouw huwelijk niet echt is, maar een schijnhuwelijk. Dan staat een advocaat je bij om tegenargumenten aan te brengen.

Een verblijfsaanvraag kan ook geweigerd worden als de persoon die in België verblijft te weinig inkomsten heeft. Inkomsten uit OCMW-steun worden niet in overweging genomen. Een advocaat overloopt met jou de mogelijke oplossingen.

Een advocaat heeft ervaring hierin, dus kan je eigenlijk van in begin best bijstaan om meteen de best mogelijk oplossing te vinden.

Deel dit artikel

Deel dit artikel

Zoek een advocaat

Niet zeker over uw situatie en u wil een advocaat in de buurt zoeken?

Ook interessant

Co-ouderschap

Meer lezen

Ik wil scheiden

Meer lezen