Ga verder naar de inhoud

Scheiden: wat moet je allemaal weten

Wanneer je niet langer getrouwd wil blijven, kan je van je partner scheiden op twee manieren.

Scheiden als je gehuwd bent

Komen jij en je partner nog overeen en dan is het meest logische om te kiezen voor een echtscheiding met onderlinge toestemming (EOT). Dan kunnen jullie onderling alle afspraken maken en gaan jullie samen naar de bevoegde rechtbank om jullie overeenkomst neer te leggen. Verloopt de breuk daarentegen moeilijk, dan kan je ook kiezen voor een echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting (EOO). Ook dan moet er naar de rechtbank gegaan worden, maar is het niet nodig om al onderling afspraken gemaakt hebben.

Scheiden als je wettelijke samenwonend bent

Dit kan eenvoudig door een verklaring af te leggen bij jou in het gemeente- of stadhuis, maar denk ook zeker aan de gevolgen ervan.

Hoe kan ik een scheiding aanvragen?

Het aanvragen van een scheiding begint met het kiezen van de juiste scheidingsvorm die het beste past bij jouw situatie: echtscheiding met onderlinge toestemming (EOT) of echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting (EOO).

  • Bij een EOT stellen jij en je partner samen een overeenkomst op waarin alle afspraken worden vastgelegd. Het is verstandig om hierbij een advocaat te raadplegen om ervoor te zorgen dat alle juridische aspecten correct worden afgehandeld en om mogelijke problemen in de toekomst te voorkomen. Deze overeenkomst wordt vervolgens ingediend bij de rechtbank.
  • Bij een EOO, waar vaak sprake is van conflict, is het nog belangrijker om een advocaat in te schakelen om je bij te staan in de procedure en ervoor te zorgen dat jouw belangen goed worden behartigd. Een advocaat kan je begeleiden bij het verzamelen van de benodigde documenten, het opstellen van de verzoekschriften en het vertegenwoordigen bij de rechtbank, zodat het proces zo soepel als mogelijk verloopt.
Advocaat
Advocaat - De Klikfabrik

Heb ik een advocaat nodig om te scheiden?

Een advocaat helpt je vooreerst te kiezen welke soort echtscheiding het beste past in jouw situatie. Een advocaat heeft daarbij de kennis en ervaring om je scheiding zo vlot als mogelijk te laten verlopen. Het is voor jou vaak al een (emotioneel) moeilijke periode. De advocaat leeft met je mee maar kent de wetten en weet aan welke punten u best bijzondere aandacht besteedt, zodat je belangen optimaal verdedigd zijn.

Daarnaast zal je bij elke soort echtscheiding naar de rechter moeten gaan. Ook daar kent een advocaat de regels helemaal en kan die je helpen om de procedure zo vlot als mogelijk te laten verlopen.

Welke kosten brengt scheiden met zich mee?

Scheiden brengt diverse kosten met zich mee, die kunnen variëren afhankelijk van de complexiteit van de zaak en de gekozen scheidingsvorm. De kosten bestaan onder andere uit gerechtskosten, notariskosten, kosten voor eventuele bemiddeling en de honoraria van advocaten. Bij een EOT kunnen de kosten lager zijn, aangezien beide partijen samen tot een akkoord komen en vaak één gezamenlijke advocaat kunnen inschakelen. Bij een EOO kunnen de kosten oplopen door juridische procedures en mogelijke extra kosten zoals alimentatie en de verdeling van eigendommen. Een advocaat kan je helpen om inzicht te krijgen in de verwachte kosten en je begeleiden in het maken van kostenbewuste keuzes, zodat je niet voor onverwachte financiële verrassingen komt te staan. Door een advocaat in te schakelen, kun je er ook voor zorgen dat alle financiële regelingen duidelijk en rechtvaardig zijn.

Wat met de woning en kinderen?

Bij een scheiding moeten belangrijke beslissingen worden genomen over de verdeling van de woning en de zorg voor de kinderen.

Wat betreft de woning, kan worden besloten tot verkoop en verdeling van de opbrengst, of één van de partners kan de woning overnemen en de andere uitkopen. Het is cruciaal om juridisch advies in te winnen om ervoor te zorgen dat de afspraken juridisch correct en uitvoerbaar zijn.

Kinderen
Kinderen - Unsplash Nathan dumlao

Als er kinderen bij betrokken zijn, moeten er regelingen getroffen worden voor het ouderlijk gezag, de verblijfplaats en de omgangsregeling. Ook moet er nagedacht worden over de kinderalimentatie. Een advocaat kan je helpen om duidelijke en duurzame afspraken te maken, waarbij het welzijn van de kinderen centraal staat. Hierdoor wordt de juridische procedure soepel doorlopen en zijn alle partijen goed beschermd. Door een advocaat te raadplegen, verzeker je jezelf ervan dat de gemaakte afspraken in het belang van alle betrokkenen zijn en juridisch afdwingbaar zijn.

Deel dit artikel

Deel dit artikel

Zoek een advocaat

Niet zeker over uw situatie en u wil een advocaat in de buurt zoeken?

Ook interessant

Co-ouderschap

Meer lezen
Kind op weg

Gezinshereniging

Meer lezen