Problemen met uw advocaat?

Verloopt de samenwerking met uw advocaat niet zoals gewenst of ontstaan er problemen? Daar bestaan verschillende oplossingen voor. De Orde van Vlaamse Balies geeft u nooit individueel advies bij een klacht over een advocaat, maar wel algemene informatie. Onderstaande tips helpen om uw problemen op te lossen.

Praat erover

Niet tevreden over de samenwerking met uw advocaat? Praat eerst zelf met uw advocaat over wat er misloopt en wat daaraan gedaan kan worden. Een goed gesprek kan veel uitklaren en overbodige kosten besparen. Stuur eventueel een brief met uw vragen en opmerkingen. Maak best op voorhand goede afspraken. Gebruik eventueel het modelcontract van de OVB.

Leg een klacht neer bij Ligeca

Ligeca is de Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur. Deze ombudsdienst probeert problemen tussen advocaten en hun cliënten op te lossen buiten de rechtbank. Bent u ontevreden over de diensten van uw advocaat, dan kunt u klacht neerleggen bij de ombudsdienst.

Meer info: www.oca.ligeca.be/
 

Schrijf naar de stafhouder

Als u niet tevreden bent over uw advocaat, kunt u de stafhouder contacteren van de balie waarvan uw advocaat lid is. Hij staat aan het hoofd van de balie. Leg uw problemen uit in een brief of e-mail en geef voldoende bewijsstukken mee zoals brieven of mails van uw advocaat. Vergeet zeker niet uw naam en adres te vermelden. De stafhouder kan vervolgens ofwel zelf een oplossing aanreiken of hij kan verzoening, bemiddeling of arbitrage voorstellen.

Een verzoener of bemiddelaar begeleidt u en uw advocaat om samen tot een oplossing te komen. Bij een arbitrage brengen zowel u als uw advocaat hun argumenten voor een arbitragecollege. Dat college doet een uitspraak waarnaar beide partijen zich moeten schikken. In beroep gaan is niet mogelijk.

Meer informatie over deze procedures vindt u bij de balie waarvan uw advocaat lid is.

Procedure voor de rechtbank

Lukt het niet uw zaak minnelijk op te lossen? Dan kunt u ze voor een rechtbank brengen. Ook advocaten zijn, net als andere burgers, onderworpen aan de uitspraken en vonnissen van een rechtbank. Laat u in deze procedure bijstaan door een andere advocaat.

Tuchtprocedure

Wilt u een officiële klacht neerleggen omdat u vindt dat uw advocaat zijn beroepsregels geschonden heeft? Dan kunt u een klacht indienen bij de stafhouder van de balie waarvan uw advocaat lid is. Om het statuut van ‘klager’ te kunnen krijgen moet uw klacht aan bepaalde voorwaarden voldoen: schriftelijk met vermelding van de datum, uw volledige naam, adres en uw handtekening. De stafhouder onderzoekt uw klacht. Hij zal ze ofwel seponeren als hij ze niet gegrond vindt, ofwel doorverwijzen naar de tuchtraad. De tuchtraad beslist of de advocaat vrijgesproken wordt, of welke straf hij opgelegd krijgt (bijv. waarschuwing of schorsing voor bepaalde tijd).

De Orde van Vlaamse Balies kan nooit individueel advies geven bij een klacht over een advocaat. Zij kan enkel algemene informatie geven.

Veelgestelde vragen