Ga verder naar de inhoud
Uitreiking scriptieprijs 2022
3/02/23

Chiara Kerckhof wint prestigieuze scriptieprijs

Chiara Kerckhof haalde aan de faculteit recht en criminologie van de UGent 18 op 20 voor haar masterproef “Waarheidsvinding in het burgerlijk proces. De waarheids-en volledigheidsplicht in hoofde van de procespartijen”. Met die masterproef heeft ze nu onze scriptieprijs ter waarde van 2.500 euro gewonnen.

Onze woordvoerder Sofie Demeyer interviewde Chiara Kerckhof over haar masterproef. Ze formuleert onder meer de nodige aanbevelingen aan de Belgische wetgever en de rechter maar ze heeft het ook over haar toekomstplannen en wat ze wil aanvangen met het geld van de scriptieprijs.

Waarover gaat haar masterproef?

In haar masterproef belicht Chiara de verplichting waarbij procespartijen in een burgerlijke procedure de feiten van een zaak in alle volledigheid en alle waarheid aan de rechter moeten presenteren zodat de rechter een beslissing kan nemen die in de lijn ligt van de objectieve en materiële waarheid van een zaak.

In het Belgisch procesrecht bestaat er momenteel geen waarheids-of volledigheidsplicht. Chiara Kerckhof ging na hoe Nederland, Duitsland en Groot-Brittannië omspringen met die waarheids- en volledigheidsplicht en het is precies door die uitgebreide rechtsvergelijking dat de OVB vond dat Chiara de scriptieprijs verdient.

De masterproef is bovendien bijzonder helder en vlot geschreven.

Hoewel Chiara in haar masterproef niet specifiek inzoomt op de rol van de advocaat en de invloed van een waarheids- en volledigheidsplicht op zijn manier van werken is de praktische relevantie van haar uiteenzetting toch een troef voor u als advocaat.

Scriptieprijs 2022 Chiara Kerckhof
Scriptieprijs 2022 Chiara Kerckhof

Waarvoor staat die scriptieprijs?

Met de scriptieprijs wil de beroepsorganisatie van de Vlaamse advocaten een brug slaan tussen de wereld van de advocaten en studenten. Wij moedigen studenten aan hun masterproef te wijden aan de advocatuur of de organisatie en werking van justitie. Daarom reiken we jaarlijks een prijs uit ter waarde van 2.500 euro aan de student die het beste werk maakt over de advocatuur.