Ga verder naar de inhoud
Park
21/02/23
Sofie Demeyer

Een advocaat doet zoveel meer dan pleiten

Het amusementsbedrijf Studio 100 heeft advocaat Christine Mussche aangesteld om de bedrijfscultuur bij Plopsa te onderzoeken. Het verhaal rond de pretparkengroep Plopsa maakt duidelijk dat een advocaat vaak nog veel meer taken op zich neemt dan die waar je op het eerste gezicht aan zou denken. Wij gingen te rade bij een aantal advocaten en zij vertellen over hun minder bekende opdrachten als advocaat.

In de pers is er de voorbije dagen veel te doen over de getuigenissen over mogelijk grensoverschrijdend gedrag bij de pretparkgroep Plopsa. Het amusementsbedrijf Studio 100 heeft advocaat Christine Mussche aangesteld om de bedrijfscultuur bij Plopsa te onderzoeken. Het is opmerkelijk dat Studio 100 een advocaat onder de arm neemt voor een onafhankelijk onderzoek binnen het bedrijf. En toch is het niet zo uitzonderlijk, in de media legde mr. Mussche zelf ook al uit dat het niet de eerste keer is dat ze zo’n taak toegewezen krijgt.

Het zette ons aan het denken. Als je aan een advocaat denkt dan denk je meteen aan een iemand in toga die mensen verdedigt in de rechtbank of iemand die op zijn kantoor een juridische oplossing uitdoktert voor een conflict of een kwestie waarmee jij bij hem om advies komt aankloppen.

Het verhaal rond de pretparkengroep Plopsa maakt duidelijk dat een advocaat vaak nog veel meer taken op zich neemt dan die waar je op het eerste gezicht aan zou denken.

We gingen dus te rade bij enkele advocaten en vroegen hen: “Welke taken neemt u als advocaat ook nog op u of van welke taken heeft u weet, taken waar mensen misschien niet meteen aan zouden denken?”

Welke taken neemt een advocaat nog zoal op zich?

Mr. Pierre de Bandt is als advocaat verbonden aan de Nederlandse Orde van Advocaten bij de balie Brussel. Hij legt zich vooral toe op zaken van economisch recht zoals mededingingsrecht.

Hij antwoordt: “Een goed voorbeeld is de tussenkomst van de advocaat bij inspecties in het kader van vermeende inbreuken op het mededingingsrecht. Omdat dergelijke inspecties een reëel risico zijn voor iedere onderneming is het de taak van de advocaat om zijn cliënt te informeren en zo goed mogelijk voor te bereiden op eventuele inspecties. Wanneer dergelijke inspecties zich effectief voordoen is het taak van de advocaat om, ondanks de enorme druk en spanning, de schade voor het bedrijf en diens personeel zoveel mogelijk te beperken. Na de schok van de inval is het de rol van advocaat ook ruimer dan het bepalen van de juridische strategie van de onderneming. De advocaat wordt op dat moment de persoon bij uitstek aan wie de cliënt, dankzij de essentiële bescherming van het beroepsgeheim, zijn handel, twijfels en noden kan openbaren. De advocaat speelt in dat geval bij uitstek zijn rol als essentiële schakel in de rechtstaat, een rol die in deze onzekere tijden nog belangrijker is geworden.”

Maar een advocaat doet nog veel meer

Tom Bauwens

Ook mr. Tom Bauwens houdt zich wel vaker eens bezig met een opdracht die je niet meteen zou toeschrijven aan een advocaat. Ook hij is als advocaat verbonden aan de Nederlandse Orde van Advocaten bij de balie Brussel, hij is onder meer thuis in strafrecht, verzekeringsrecht en zaken van burgerlijke aansprakelijkheid. In elk van die rechtsdomeinen doen bedrijven alsmaar vaker een beroep op zijn expertise. Zo was hij eind vorig jaar nog nauw betrokken bij een intern onderzoek rond mogelijk gesjoemel in een zeer grote, beursgenoteerde onderneming.

Ondernemingen vragen mr. Bauwens ook vaak om bijvoorbeeld hun arbeidsreglement of hun personeelsbeleid door te lichten, om na te gaan of het voldoet aan alle bestaande wettelijke regels en bovenal om na te gaan of een reglement correct wordt toegepast op de werkvloer.

Op 15 februari van dit jaar trad er een nieuwe wet in werking over de bescherming van klokkenluiders, mensen die bij de overheid of in de privésector frauduleus gedrag aan de kaak durven te stellen. Ook daarvoor schakelen bedrijven al eens een externe advocaat in, zegt mr. Bauwens, bijvoorbeeld om de betrouwbaarheid van de getuigenis van een klokkenluider te beoordelen.

Als je je afvraagt waarom bedrijven in zoveel gevallen een beroep doen op de hulp van een advocaat, die toch eigenlijk een buitenstaander is, dan zegt mr. Bauwens: “Veel wetgeving heeft een luik dat met strafrecht te maken heeft, als je zoals ik al 22 jaar met strafrecht bezig bent, dan weet je hoe politie en justitie te werk gaan bij een verhoor. Die ervaring komt goed van pas om bedrijven te wijzen op bepaalde pijnpunten in bijvoorbeeld hun personeelsbeleid, pijnpunten die hen zwaar zouden kunnen worden aangerekend als er iets foutloopt en het tot een gerechtelijk onderzoek komt. “