Ga verder naar de inhoud
23/11/23

Professionele bewindvoerders zijn onmisbaar in het bijstaan van kwetsbare mensen

In De Ochtend op Radio 1 stelde de woordvoerder van Notaris.be dat mensen bij het opstellen van een zorgvolmacht eerder hun vertrouwen stellen in een familielid of iemand uit de vriendenkring, en niet in een professionele bewindvoerder. Het zijn heel vaak advocaten die worden aangesteld als professioneel bewindvoerder. Zij vormen net een meerwaarde in het bijstaan van mensen met een beperking of kwetsbare mensen.

PIKSEL

Advocaat.be reageert op een uitspraak van de woordvoerder van Notaris.be

Het notariaat prijst de zorgvolmacht aan. Dat is inderdaad een uitstekend middel om je zaken te regelen voor het geval je daar zelf door ongewenste omstandigheden niet meer kunt voor zorgen. Voor zover natuurlijk de persoon die je volmacht krijgt je vertrouwen waard is wanneer die ongewenste omstandigheden zich voordoen.

In De Ochtend op Radio 1 stelde de woordvoerder van Notaris.be dat mensen bij het opstellen van een zorgvolmacht eerder hun vertrouwen stellen in een familielid of iemand uit de vriendenkring, en niet in een professionele bewindvoerder.

Zo zou de indruk kunnen ontstaan dat een professionele bewindvoerder minder het vertrouwen waard zou zijn.

Ten onrechte.

Advocaat.be herinnert eraan dat bij het gerechtelijk beschermingsstatuut het de vrederechter is die de bewindvoerder aanstelt. De wet verplicht de vrederechter om bij voorkeur een familiale bewindvoerder aan te stellen als er geen zorgvolmacht is. De vrederechter gaat dus op zoek naar een familielid dat het vertrouwen van de te beschermen persoon (nvdr: in het vakjargon: een pupil) waard is. Daarbij zal de vrederechter nagaan of de mogelijke bewindvoerder wel aan de verplichtingen van een bewind kan voldoen, zoals het houden van een afgescheiden boekhouding en het opstellen van jaarlijkse verslagen. De vrederechter zal ook nagaan of er zich met dit familielid geen belangenconflict kan voordoen.

Als er geen geschikte familiale bewindvoerder is, zal de vrederechter een professionele bewindvoerder aanstellen. Meestal gaat het om advocaten die daarin ervaren zijn. Een familielid kan dan nog altijd als vertrouwenspersoon worden toegevoegd.

“Als de vrederechter een advocaat aanstelt als professionele bewindvoerder, dan weet die bewindvoerder perfect hoe die dat moet doen. De bewindvoerder wordt vanaf dan ook gecontroleerd door de vrederechter en die moet zich bovendien houden aan diens deontologische plichten als advocaat”
Sofie Demeyer, woordvoerder van Advocaat.be
Overleg
Overleg - iStock

Eventuele misbruiken worden vervolgd en gesanctioneerd. Bovendien zijn de advocaten die professioneel bewindvoerder zijn, hiervoor behoorlijk verzekerd.

Advocaat.be stelt vast dat houders van zorgvolmachten of familiale bewindvoerders alsmaar vaker te maken krijgen met de financiële kwetsbaarheid van hun pupillen. Pupillen met een grote schuldenlast bijvoorbeeld, of pupillen die betrokken zijn in een erfrechtelijke procedure na het overlijden van een partner. Zij hebben nood aan professionele ondersteuning die familieleden, hoe toegewijd ook, niet altijd kunnen bieden.

Veel professionele bewindvoerders werken zich uit de naad om de dossiers van de beschermde personen op een correcte en respectvolle manier op te volgen tegen een vergoeding die de gepresteerde uren hoegenaamd niet dekt.

“Professionele bewindvoerders, zoals advocaten, zijn een betrouwbare partner in de begeleiding van mensen met een beperking of kwetsbare mensen. Zij zijn een vaste vertrouwenspersoon voor wie het nodig heeft.”
Sofie Demeyer, woordvoerder van Advocaat.be

Wil je meer weten over bewindvoering?

Overleg
Situatie
Ondernemen

Wat is de functie van een bewindvoerder?

Wanneer meerderjarige personen door hun gezondheidstoestand niet in staat zijn om zelf, permanent of tijdelijk, hun persoonlijke belangen of vermogensrechtelijke belangen te beheren, kan een bewindvoerder worden aangesteld.

Meer lezen
Akkoord
Situatie
Relatie en gezin

Hoe wordt een bewindvoerder aangesteld?

De vrederechter kan de bewindvoering organiseren jouw vraag zelf, op vraag van een belanghebbende persoon in je omgeving of op vraag van het OCMW of de procureur des Konings.

Meer lezen
Bijstand

Bewindvoerder

Wanneer meerderjarige personen door hun gezondheidstoestand niet in staat zijn om zelf, permanent of tijdelijk, hun persoonlijke belangen (bv. echtscheiding vorderen, kind erkennen) of vermogensrechtelijke belangen (bv. eigendom verkopen, lening afsluiten) te beheren, kan een bewindvoerder worden aangesteld.

Meer lezen

Laatste persberichten

Politie
15/03/23

Burgemeesters gaan op zoek naar potentiële misdadigers

Er is een nieuwe wet in de maak waarmee gemeentebesturen een handelszaak kunnen sluiten of een uitbatingsvergunning weigeren als er aanwijzingen zijn dat de zaak gebruikt wordt om bijvoorbeeld drugsgeld wit te wassen. Op 15 maart 2023 buigen de federale parlementsleden zich over de tekst van het wetsontwerp. In verschillende kranten hebben burgemeesters al hun ongenoegen geuit over de nieuwe wetgeving. Ook wij hebben bedenkingen bij de wettekst.

Meer lezen
Fotowedstrijd mr. Anke Reussens
30/01/23

Deze advocaten winnen onze fotowedstrijd

Het talent is bekroond! Uit een 90-tal inzendingen koos een vakjury 13 mooie foto’s waar zowel zij als onze advocaten een favoriet kozen in een fotowedstrijd voor advocaten.

Meer lezen
30/01/23

‘De kaping van de Pompeï’ kaapt de Persprijs

De jury van de Persprijs van Advocaat.be heeft ‘De kaping van de Pompeï’ uitgekozen als winnaar. De tweede en derde plaats gaan naar De Coke Lijnen, een reeks van Lars Bové en Piet Depuydt in de krant De Tijd, en De zaak Carlo, een Panoreportage (VRT) van journalist Dirk Leestmans, regisseur Jeremy De Ryckere en cameraman Stijn De Moor.

Meer lezen