Ga verder naar de inhoud

Onafhankelijkheid: het fundament van vertrouwen in advocaten

In het hart van de advocatuur klopt een krachtig principe: de onafhankelijkheid. Deze fundamentele waarde staat niet alleen garant voor de integriteit van de advocaat, maar ook voor de rechtvaardigheid en effectiviteit van ons juridisch systeem. Maar wat houdt dit precies in en waarom het zo cruciaal is?

Advocaten in rechtbank Gent
Advocaten in rechtbank Gent - De Klikfabrik

Onafhankelijkheid in context

Onafhankelijkheid betekent niet dat een advocaat zomaar kan doen wat die wil. Onafhankelijkheid van advocaten betekent wel dat ze niet beïnvloed mogen worden door anderen tijdens hun werk. Dus ze moeten vrij zijn van invloed van de overheid, de rechters, en zelfs van hun eigen cliënten. Ja, een advocaat verdedigt de belangen en het standpunt van diens cliënt, maar dat wil niet zeggen dat die daarom zich identificeert met de cliënt.

Dit is ook de reden waarom een advocaat niet zomaar met een andere job mag combineren. De combinatie mag nooit zijn onafhankelijkheid in de weg staan.

Het is dit fundament van onafhankelijkheid dat vertrouwen schept: cliënten kunnen erop rekenen dat hun advocaat hun belangen verdedigt zonder enig persoonlijk voordeel na te streven.

De rol van onafhankelijkheid in de rechtspraak

In onze samenleving is het belangrijk dat advocaten onafhankelijk zijn. Stel je voor dat je in een situatie komt waar je hulp nodig hebt bij de rechtbank. Je wilt er zeker van zijn dat je advocaat echt voor jou opkomt, zonder dat hij of zij beïnvloed wordt door anderen, de regering of rechters. Door die onafhankelijkheid kunnen advocaten zonder aarzeling en zonder dat ze door andere belangen worden gestuurd, voor jou opkomen. Dat zorgt ervoor dat het proces eerlijk verloopt en dat de rechtspraak vlot kan gebeuren.

Leiding nemen, grenzen stellen

In het proces is de advocaat leidend en mag hij niet als stroman fungeren voor de wensen van de cliënt. De onafhankelijkheid stelt een advocaat in staat om grenzen te trekken en dus niet zomaar te verdedigen wat de cliënt wil of om aan te geven dat die niet onafhankelijk kan zijn. Dit betekent ook dat de advocaat de vrijheid heeft om eventueel een cliënt te weigeren, een zaak te weigeren, of zelfs te besluiten dat hij niet langer de belangen van een cliënt zal behartigen.

Een advocaat behandelt bijvoorbeeld geen zaken van of tegen naaste familieleden, treedt niet op voor personen die met hem samenwonen of nauw verbonden zijn met die samenwonenden of verdedigt geen andere advocaat waarmee die samen in een groepering of associatie zit. Een advocaat zal ook een zaak weigeren als dat zou leiden tot een conflict tussen zijn eigen belangen en die van een cliënt, als er conflict zou zijn met de belangen tussen meerdere van de cliënten of als er een grote kans is dat dat gebeurt.

Als een advocaat een gegronde reden heeft, dan kan die een zaak verlaten, zoals een onoverkomelijk meningsverschil met de cliënt, als er een conflict van belangen blijkt tijdens het proces, of een andere geldige reden die het voortzetten van de vertegenwoordiging onmogelijk maakt. Als de procedure al loopt, dan zal de advocaat normaal gesproken de rechtbank op de hoogte stellen, en zal hij of zij mogelijk ook de cliënt op de hoogte brengen en helpen bij het vinden van vervangende juridische vertegenwoordiging.

Advocaat in rechtbank Leuven
Advocaat in rechtbank Leuven - De Klikfabrik

Onafhankelijkheid vormt het fundament van de advocatuur

De onafhankelijkheid zorgt er dus voor dat rechtbankzaken eerlijk verlopen, dat de juridische procedures vlot verlopen en dat mensen vertrouwen kunnen hebben in ons rechtssysteem. Advocaten zijn als het ware de bewakers van het rechtssysteem, en ze blijven vasthouden aan deze belangrijke waarde, omdat ze weten dat het essentieel is voor een eerlijke samenleving.

Onafhankelijkheid van de beroepsgroep

Als Advocaat.be hechten we veel waarde aan de onafhankelijkheid en de transparantie van het beroep. Dit is essentieel om ervoor te zorgen dat iedereen vertrouwen kan hebben in het rechtssysteem. Daarom betrekken we graag iedereen bij het bepalen van onze regels en voorschriften, zelfs degenen die geen advocaat zijn.

Daarom delen we de ontwerpteksten van nieuwe reglementen of wijzigingen in bestaande regels. Zo houden we iedereen op de hoogte en geven we iedereen de kans om zijn of haar mening te delen. We staan open voor feedback van iedereen. Samen werken we aan een eerlijk en toegankelijk rechtssysteem.

Ook interessant

Advocaat met cliënten
Praktisch

Wat is een advocaat?

Een advocaat staat je bij met raad en daad. Doorheen de verschillende fases van jouw leven kan je in aanraking komen met justitie. Een advocaat begeleidt je dan doorheen het juridische kluwen. Ook als je ondernemer bent, is advies en bijstand van een advocaat geen overbodige luxe.

Meer lezen
Advocaten in rechtbank Leuven
Praktisch

Wat doet een advocaat?

Adviseren, bemiddelen, onderhandelen en verdedigen. Een advocaat kan je op verschillende manieren helpen. Zowel binnen als buiten een rechtbank.

Meer lezen
Praktisch

Hoe kies je een advocaat?

Je bent altijd vrij om zelf een advocaat te kiezen. Vraag wel steeds op voorhand aan jouw advocaat of die je bij jouw specifieke vragen kan helpen.

Meer lezen