Ga verder naar de inhoud

Hoe kan ik een factuur betwisten?

Veel problemen kan je al op voorhand vermijden door te werken met een offerte of bestek. Maar helaas garandeert dat nog geen probleemloze factuur. Wat kan je doen als je niet akkoord gaat?

Wanneer je niet akkoord gaat met het uiteindelijk bedrag op de factuur, dan kan je dit betwisten. Van een onderneming wordt wel verwacht dat dit gebeurt binnen een redelijke termijn. Voorzichtigheidshalve doet een consument er ook goed aan om een betwiste factuur (tijdig) te betwisten.

Je betwist de factuur best schriftelijk en gemotiveerd, bij voorkeur met een aangetekende brief, zodat je later bewijs hebt dat je dit gedaan hebt en dat je boodschap is aangekomen. Je kan de factuur uiteraard eerst telefonisch bespreken, maar je bevestigt het gesprek dan best schriftelijk (en gemotiveerd).

Het is belangrijk aan te geven over welke exacte delen van de factuur je protest gaat. Als je slechts een deel van de factuur betwist, dan doe je er ook goed aan om het niet-betwiste gedeelte te betalen. Dat getuigt van goede wil en zal extra kracht geven aan je protest. Let erop dat het niet-betaalde of betwiste gedeelte in verhouding staat met de contractuele tekortkoming.

Als je nadien een aanmaning ontvangt voor een geprotesteerde factuur die je nog niet hebt betaald, dan reageer je best opnieuw waarbij je dan een kopie van het oorspronkelijke factuurprotest bijvoegt.

Heb ik een advocaat nodig?

Een advocaat kan u helpen beoordelen of je betwisting op een correcte manier is verlopen, of die effectief correct is en welke rechten je hebt. Daarnaast zal die je ook helpen die rechten uit te oefenen. Samen met jou overloopt die alle mogelijkheden en gaat die aan de slag om ook tot de beste oplossing te komen.

Deel dit artikel

Deel dit artikel

Zoek een advocaat

Niet zeker over uw situatie en u wil een advocaat in de buurt zoeken?