Ga verder naar de inhoud

Kan ik bijstand krijgen voor een faillissement?

Een advocaat kan je als ondernemer in de eerste plaats helpen om financiële problemen te voorkomen. Met het juiste juridische advies, bijvoorbeeld over de aankoop van onroerende goederen en over de aanwerving en ontslag van personeel, kan je vaak heel wat zorgen vermijden. Gaat het toch fout, wacht dan niet (te) lang om advies te vragen. Door op tijd een advocaat in te schakelen kan je misschien zelfs een faillissement vermijden.

Wanneer een faillissement toch onvermijdelijk blijkt, kan een advocaat je helpen om aangifte van faillissement te doen. Binnen een maand nadat de onderneming stopt met betalen, is de onderneming namelijk verplicht daarvan aangifte te doen. Een natuurlijk persoon doet zelf de aangifte (of mits volmacht). Voor een vennootschap zal het bestuursorgaan optreden. De aangifte gebeurt elektronisch via het Centraal Register Solvabiliteit. Wanneer een elektronische aangifte niet mogelijk is, gebeurt dit uitzonderlijk nog “op papier” bij de griffie van de ondernemingsrechtbank. De onderneming moet bepaalde stukken bijvoegen bij diens aangifte. De aangifte en de gegevens die de aangifte staven moeten daarbij ook meegedeeld worden aan de ondernemingsraad, het comité voor preventie en bescherming op het werk, de vakbondsafvaardiging of een werknemersafvaardiging. Een hele boterham dus.

Een advocaat kan je bijstaan als je gedagvaard wordt in faillissement. Een onderneming kan namelijk gedagvaard worden in faillissement door één of meer schuldeisers, door het Openbaar Ministerie of door de voorlopig bewindvoerder.

Als het faillissement wordt uitgesproken, dan wordt een curator aangesteld. Een curator is altijd een advocaat. Die advocaten hebben een bijzondere opleiding gekregen en bieden zo de garantie over hun bekwaamheid op het gebied van vereffeningsprocedures. De curator heeft onder andere als taak om een beschrijving op te maken van alle roerende en onroerende goederen en verkoopt die. De curator moet ook alle schuldvorderingen en geldsommen die aan de gefailleerde verschuldigd zijn, opsporen en innen. Het bedrag van het actief van de gefailleerde wordt onder de schuldeisers verdeeld. De curator beslist tot slot over het lot van lopende overeenkomsten (bijvoorbeeld huurovereenkomsten, verzekeringsovereenkomsten, licentieovereenkomsten, …).

Deel dit artikel

Deel dit artikel

Zoek een advocaat

Niet zeker over uw situatie en u wil een advocaat in de buurt zoeken?