Ga verder naar de inhoud
Klant

Mijn klant klaagt mij aan, wat kan ik doen?

Voordat je klant gerechtelijke stappen tegen je onderneemt, dan zal de klant (normaal gezien) eerst jouw bedrijf op de hoogte stellen van diens klant. Je doet er dus goed aan om klachten van klanten ter harte te nemen en samen met de klant op zoek te gaan naar een oplossing. Maar wat kan je doen als die klacht niet eerlijk is?

Als de klacht komt van een consument, ben je verplicht om zo snel mogelijk op de klacht te reageren en alles in het werk te stellen om een goede oplossing voor beide partijen te vinden. Als je een klachtendienst hebt, dan moet je ook het telefoon-, faxnummer en e-mailadres van de klachtendienst publiek maken voor de consumenten.

Als je er onderling niet uitgeraakt, dan kan je ook altijd kiezen voor bemiddeling. Het is ook mogelijk dat het geschil wordt voorgelegd aan een ombudsdienst. Mogelijkerwijze bestaat er voor de sector waarin je actief bent een sectorspecifieke ombudsdienst (bijvoorbeeld de Ombudsdienst voor Telecommunicatie, de Verzoeningscommissie Bouw, de Geschillencommissie Reizen, …) of kan je terecht bij de Consumentenombudsdienst.

Het kan gebeuren dat je klant je aanklaagt en een gerechtelijke procedure opstart. Een advocaat kan je daarin sowieso bijstaan om toch nog altijd onderling tot een oplossing te komen zodat (een deel van) de (procedure)kosten kunnen vermeden worden. Als je de klacht toch wil betwisten voor de rechtbank, dan kan een advocaat u bijstaan tijdens de procedure.

Heb ik een advocaat nodig?

Een advocaat kan je bijstaan als je klant niet tevreden is over jouw producten of dienstverlening.

Een advocaat kan je adviseren welke verplichtingen je hebt als een klant een klacht indient en hoe je best reageert op deze klacht. Zo kan die je bijstaan om een gerechtelijke, en vaak lange, procedure vermijden. Jouw advocaat heeft de juridische kennis en ervaring om buiten de rechtbank om het probleem op te lossen.

Als het dan toch tot een gerechtelijke procedure komt, dan kan de advocaat je bijstaan in deze procedure.

Deel dit artikel

Deel dit artikel

Zoek een advocaat

Niet zeker over uw situatie en u wil een advocaat in de buurt zoeken?