Ga verder naar de inhoud
Telefoon

Hoe kan ik een leverancier aanklagen?

Als je iets koopt bij een leverancier, dan heb je recht op een goed product of service. Als er toch iets mis blijkt te zijn met het product of dienst, dan kan je juridische stappen ondernemen om je rechten te doen gelden. Maar het loont de moeite om eerst samen met je leverancier op zoek te gaan naar een oplossing.

In de eerste plaats kan je contact opnemen met je leverancier zelf om je klacht (bij voorkeur (ook) schriftelijk) te melden en bespreken. Vaak heeft deze leverancier een eigen klachtendienst. In dat geval moet de onderneming het telefoon-, faxnummer en/of e-mailadres van de klachtendienst bekend maken via diens kanalen. Als de onderneming niet beschikt over een klachtendienst, dan kan je je richten tot de algemene contactgegevens van de onderneming. De onderneming is verplicht om zo snel mogelijk te reageren op de klacht van een consument en alles in het werk te stellen om een goede oplossing te vinden.

Daarnaast kan je ervoor kiezen om beroep te doen op bemiddeling of uw geschil voor te leggen aan een ombudsdienst. Er bestaan verschillende ombudsdiensten voor verschillende sectoren (bijvoorbeeld de Ombudsdienst voor Telecommunicatie, de Verzoeningscommissie Bouw, de Geschillencommissie Reizen, …). Als er voor jouw concrete geval geen sectorspecifieke ombudsdienst bestaat, dan kan je altijd terecht bij de Consumentenombudsdienst.

En als het echt onmogelijk blijkt om tot een oplossing te komen met je leverancier, dan kan je nog altijd gerechtelijke stappen te ondernemen tegen je leverancier.

Heb ik een advocaat nodig?

Een advocaat kan je informeren over de buitengerechtelijke pistes om tot een oplossing te komen met je leverancier. Die heeft namelijk de ervaring met eerdere bedrijven en heeft de juridische kennis om te weten welke rechten je kan eisen.

Als dat geen soelaas biedt, dan kan je advocaat je altijd bijstaan in een gerechtelijke procedure.

Deel dit artikel

Deel dit artikel

Zoek een advocaat

Niet zeker over uw situatie en u wil een advocaat in de buurt zoeken?