Diefstal & geweld

Slachtoffer van een diefstal (met geweld)? Als u aangifte doet bij de politie onderzoekt die de zaak en wordt de dader gestraft door de strafrechter. Een advocaat kan u bijstaan, want de strafprocedure is ook voor slachtoffers erg ingewikkeld.

Aangifte bij de politie

Stel u voor: u komt thuis na een etentje en merkt dat een dief uw kasten doorzoekt. De dief geeft u een fikse duw en loopt weg met uw juwelen en laptop. U doet aangifte bij de politie, die start met een onderzoek. U kan ervoor kiezen:

 • gewoon aangifte te doen
 • u te registreren als benadeelde persoon
 • u burgerlijke partij te stellen bij de onderzoeksrechter

Slachtoffer in een strafprocedure

Als u gewoon aangifte doet bij de politie, dan eindigt het daar. De politie voert onderzoek, maar u wordt verder niet op de hoogte gehouden van de stafprocedure en kunt dus ook geen schadevergoeding eisen.

​Als u zich registreert als benadeelde persoon, kunt u tijdens het onderzoek het strafdossier inzien en wordt u geïnformeerd als uw zaak geseponeerd wordt. De zaak wordt niet sowieso voor de strafrechter gebracht, maar u kan wel zelf naar de rechter stappen om een schadevergoeding te eisen. Dan moet u wel aantonen dat de verdachte daarvoor verantwoordelijk is.

Als u zich burgerlijke partij stelt voor de onderzoeksrechter, dan moet de zaak sowieso verder onderzocht worden door de onderzoeksrechter. Als het Openbaar Ministerie na het onderzoek beslist om te vervolgen, kan u of uw advocaat pleiten voor de strafrechter. U kunt ook een schadevergoeding eisen.

Waarom raadpleegt u het best een advocaat?

De strafprocedure is ingewikkeld, ook voor het slachtoffer. Afhankelijk of u enkel aangifte doet bij de politie, of u zich registreert als benadeelde persoon of u zich burgerlijke partij stelt voor de onderzoeksrechter, wordt u minder of meer betrokken bij het strafproces tegen de dader. Een advocaat kan u advies geven wanneer u verhoord wordt en pleit voor u in de rechtbank. Als het Openbaar Ministerie een minnelijke schikking of een bemiddeling in strafzaken voorstelt, helpt uw advocaat u te onderhandelen.

De procedure

 1. U doet aangifte van het misdrijf bij de politie. Politie en Openbaar Ministerie onderzoeken de zaak en kunnen u verschillende keren verhoren om een volledig beeld te krijgen van de feiten.
 2. Het Openbaar Ministerie beslist ofwel dat er geen onderzoek nodig is en seponeert de zaak, ofwel brengt het de zaak voor de strafrechter. Als u zich burgerlijke partij stelt, kan u of uw advocaat pleiten en een schadevergoeding eisen.
 3. De strafrechter beslist over de schuld en straf van de dader en bepaalt de schadevergoeding.
 4. Gaat u als burgerlijke partij niet akkoord met die schadevergoeding, dan kunt u in hoger beroep gaan. Opgelet: u kunt niet in hoger beroep gaan tegen de opgelegde straf!
 5. Ook tegen een vrijspraak kunt u in hoger beroep gaan. Enkel in die mate dat hij niet schuldig wordt verklaard en dus geen fout heeft gemaakt die aanleiding geeft tot een schadevergoeding.

Een paar tips

 1. Morele steun en praktische info kunt u ook krijgen bij de dienst slachtofferonthaal en de justitiehuizen.
 2. Zich registreren als benadeelde persoon kan via een formulier dat u bij uw aangifte krijgt. Zo wordt u op de hoogte gehouden van het verdere verloop van de procedure.
 3. Als slachtoffer hebt u niets te zeggen over de straf van de dader. U kunt wel vragen om geïnformeerd te worden of eventueel gehoord te worden over bijzondere voorwaarden bij de strafuitvoering. Een advocaat kan u helpen van die mogelijkheid optimaal gebruik te maken.
 4. Wilt u geïnformeerd worden over de strafuitvoering, dan moet u een slachtofferverklaring bezorgen aan de griffie van de strafuitvoeringsrechtbank.

Veelgestelde vragen